SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Kontakt

1. Info centar
info@voban.groupnbg.com 
Telefon 021 421 077 ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)
Radnim danom od 09 - 17h
Informacije vezana za poslove sa privredom i stanovništvom

2. Opšte informacije
office@voban.groupnbg.com 

3. Kontakt za medije
marketing@voban.groupnbg.com

4. Platne kartice
vobcentar@voban.groupnbg.com
Telefon +381 21 520 333
Dežurna služba za informacije i prijave vezane za platne kartice 24h dnevno

5. Prigovori
Banka Vas obaveštava da prigovor na rad i postupanje Banke, možete podneti u pisanoj formi u svim filijalama Banke, putem pošte, putem internet prezentacije Banke odnosno, elektronskom poštom na-mail adresu prigovori@voban.groupnbg.com 

Po primljenom prigovoru, Banka će izvršiti proveru Vaših navoda i odgovoriti Vam u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, odnosno u roku od 30 dana u izuzetnim slučajevima.

Ukoliko ne primite odgovor Banke u navedenom roku ili istim niste zadovoljni, imate mogućnost da se obratite pritužbom Narodnoj Banci Srbije, Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga Poštanski fax 712 ili na e-mail adresu zastita.korisnika@nbs.rs .

Vaša Vojvođanska banka a.d. Novi Sad