SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Micro krediti

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA SVE VRSTE KREDITA

 

KAMATNE STOPE

Kamatne stope na kredite su promenljive

NAKNADE

Obrada zahteva za kredit:

  • 1,50% od odobrenog iznosa kredita, jednokratno
  • 0,50% od odobrenog iznosa kredita, jednokratno (u slučaju kredita na bazi namenskog deviznog depozita)
  • 1,00% od odobrenog iznosa kredita/dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, jednokratno

Administrativni troškovi:

  • Naknada na ime administrativnih troškova za kredite iznosi 20,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS jednokratno, izuzev za kredite/dozvoljena prekoračenja po tekućem računu
  • Naknada za administriranje računa po kome je odobren kredit po tekućem računu, odnosno računa sa dozvoljenim prekoračenjem: 100 RSD mesečno, promenljiva.

Naknada za prevremenu otplatu kredita:

  • 3% na iznos prevremeno vraćenog duga (primenjuje se na dugoročne kredite)

VALUTNA KLAUZULA

  • krediti se realizuju u dinarskoj protivvrednosti EUR-a po kupovnom tržišnom kursu za devize Banke
  • otplata kredita se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom tržišnom kursu za devize Banke