SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Krediti po tekućem računu/Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu

 

NAMENA I ROČNOST

Za finansiranje dnevnih poslova klijenta u trajanju do 12 meseci

IZNOS KREDITA

Do visine prosečnog stanja depozita kod Banke u poslednja 3 meseca, uvećanog za 10% ostvarenog dugovnog platnog prometa u poslednjih 30 dana.

Izuzetno, u slučaju akvizicije novih klijenata, ovaj kriterijum se može primenjivati i na ostvareni platni promet kod drugih banaka.

VALUTA

Krediti se odobravaju u dinarima bez valutne klauzule

KAMATNA STOPA (na godišnjem nivou)

  • kamatna stopa primenom BELIBOR-a: 1M BELIBOR + 10 p.p. (EKS: od 22.57 % na dan 13.09.2010.)
  • jedinstvena kamatna stopa: 22 % (EKS: od 24.74 % na dan 13.09.2010.)

REALIZACIJA

Odobreni kredit se može povlačiti nakon ispunjenja svih potrebnih uslova.