SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Investicioni krediti

NAMENA I ROČNOST

Finansiranje kupovine nekretnina, opreme i vozila na rok do 60 meseci

IZNOS KREDITA

Od EUR 1.000,00, a maksimalno 80% prodajne cene predmeta kreditiranja

UČEŠĆE KLIJENTA

Minimum 20% prodajne cene predmeta kreditiranja.

VALUTA

Krediti se odobravaju u

  • EUR (u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
  • dinarima sa valutnom klauzulom
  • dinarima bez valutne klauzule

KAMATNA STOPA (na godišnjem nivou)

  • Za kredite u EUR ili RSD sa valutnom klauzulom: 1M ili 3M EURIBOR + 12 p.p. (EKS: od 13.59 % na dan 13.09.2010.)
  • Za kredite u RSD bez valutne klauzule: 1M ili 3M BELIBOR + 10 p.p. (EKS: od 22.58 % na dan 13.09.2010.)
  • Za kredite odobrene na osnovu 100% deviznog depozita: 1M ili 3M EURIBOR + 1,5 p.p. (EKS: od 2.18 % na dan 13.09.2010.)

REALIZACIJA

Odobreni kredit se može povlačiti u jednoj ili više tranši, pri čemu je rok u kome se povlačenja mogu izvršiti ograničen na mesec dana od dana potpisivanja Ugovora o kreditu. Svaki iznos koji ne bude iskorišćen na način i u roku koji je utvrđen, smatraće se otkazanim.

GRACE PERIOD

Do 6 meseci.

NAČIN OTPLATE

U valuti u kojoj su realizovani krediti

  • u mesečnim anuitetima ili
  • u tromesečnim anuitetima