SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Krediti za finansiranje obrtnih sredstava

 

NAMENA

 • plaćanje prema domaćim i stranim dobavljačima,
 • rate za lizing,
 • plate,
 • gorivo,
 • poreske troškove
 • druge administrativne troškove

ROČNOST

 • do 12 meseci - kratkoročni krediti
 • preko 12, a do 24 meseca – dugoročni krediti

IZNOS KREDITA

Od EUR 1.000,00

VALUTA

Krediti se odobravaju u

 • EUR
 • dinarima sa valutnom klauzulom
 • dinarima bez valutne klauzule

KAMATNA STOPA (na godišnjem nivou)

 • Za kratkoročne kredite u EUR ili RSD sa valutnom klauzulom: 1M EURIBOR+10 p.p. (EKS: od 14.59 % na dan 13.09.2010.)
 • Za dugoročne kredite u EUR ili RSD sa valutnom klauzulom: 1M EURIBOR + 11 p.p. (EKS: od 14.18 % na dan 13.09.2010.)
 • Za kratkoročne kredite u RSD bez valutne klauzule: 1M BELIBOR + 8 p.p. (EKS: od 23.66 % na dan 13.09.2010.)
 • Za dugoročne kredite u RSD bez valutne klauzule: 1M BELIBOR + 10 p.p.(EKS: od 24.5 % na dan 13.09.2010.)
 • Za kredite odobrene na osnovu 100% deviznog depozita: 1M EURIBOR + 1,5 p.p.(EKS: od 5.13 % na dan 13.09.2010.)

REALIZACIJA

Odobreni kredit se može povlačiti u više tranši, pri čemu je rok u kome se povlačenja mogu izvršiti ograničen na mesec dana od dana potpisivanja Ugovora o kreditu. Svaki iznos koji ne bude iskorišćen na način i u roku koji je utvrđen, smatraće se otkazanim.

NAČIN OTPLATE

U mesečnim anuitetima u valuti u kojoj su realizovani.