SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

E-banka

Korisnici VobEbank servisa imaju na raspolaganju sledeće usluge:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu i platnom prometu sa inostranstvom;
 • naplatu priliva u korist računa klijenta Banke;
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima;
 • preuzimanje izvoda po računima;
 • pregled loro doznaka, obaveštenje i raspored priliva iz inostranstva;
 • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • prodaja deviza banci elektronskim putem – otkup deviza;
 • mogućnost valutacije naloga unapred;
 • mogućnost da samo sa jednom pametnom karticom obavljaju platni promet sa svim bankama kod kojih imaju otvoren račun (a koje imaju Halcom aplikaciju);

Prednosti elektronskog bankarstva:

 • povoljnija tarifa,
 • produženo vreme prijema naloga za plaćanje,
 • jednostavnost upotrebe,
 • smanjenje obima papirologije klijenta,
 • racionalno korišćenje vremena,
 • brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa,
 • mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta

Potrebna dokumentacija i oprema

Radno vreme

Najčešća pitanja

Kontakt:

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje

email: elektronsko@voban.groupnbg.com

telefoni:

021 4895 225

021 4895 267