SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Stambeni krediti sa valutnom klauzulom

Stambeni kredit

-MOJ STAN,MOJA PRAVILA-

Pripremili smo za Vas stambeni kredit kakav ste čekali:

kamatna stopa od 6mEURIBOR+4.65%(5.40% EKS*)

SPECIJALNA POVOLJNOST

- Mogućnost predodobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine- realizacija kredita odmah po pronalaženju nepokretnosti

- Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog

- Odobravanje kredita za državljane Srbije koji žive i rade u inostranstvu kao i za strane državljane koji žive i rade u Srbiji

- Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika radi podizanja kreditne sposobnosti

NAMENA

Kredit za kupovinu, izgradnju ili dovršavanje izgradnje nekretnine

- Za proširenje i rekonstrukciju stambenih objekata

- Za refinansiranje stambenih kredita drugih banaka

IZNOS KREDITA

- Do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate

- Učešće 10-20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine

ROK OTPLATE

- Do 30 godina

Dokumenta potrebna za predodobrenje stambenog kredita

- Zahtev za kredit popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva

- Kopija lične karte korisnika kredita

- Potvrda o zaposlenju i visini primanja za poslednjih šest meseci za korisnika kredita

- Izvod sa tekućeg računa za poslednjih šest meseci za korisnika kredita

- Dokaz o prihodima iz ostalih izvora

*Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju

* EKS obračunat na dan 01/09/2014, vrednost 6mEURIBOR- 0.264%

Za sve dodatne informacije obratite se našim službenicima u jednoj od 109 filijala Vojvođanske banke ili nam se obratite putem telefona na broj: 021/421-077

 Iznos kredita 30.000EUR
 Rok kredita 360 meseci 
 Kamatna stopa(NKS,varijabilna) 6mEURIBOR+4.65%(4.914%)
 Iznos anuiteta159.48EUR 
 Trošak podnošenja zahteva1.000 RSD 
Trošak obrade kreditnog zahteva  0.95%( 33.582,72RSD)
 Trošak menica 100 RSD
 Administrativni trošak NKOSK 30 EUR( 3.535,02RSD)
 Trošak osiguranja kredita kod NKOSK Min 1.50%(53.025,35 RSD)
 Osiguranje imovine 4.713,36 RSD
 Trošak pripreme pravnog mišljenja i dokumentacije u vezi zaloge za kredit 4.713,36 RSD
 Procena nekretnine 7.070,05RSD
 Overa založne izjave10.080 RSD 
 Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.178,34RSD
 Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
 EKS 5.40%

* Ponuda za klijente koji primaju zaradu u Vojvođanskoj banci

U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6mEURIBOR na dan 01.09.2014. godine ( 0.264%)

U kalkulativnom primeru primenjivan obračunski kurs: 117.8341(RSD/EUR)