Moratorijum Aktivacija-elektronskog-bankarstva paketi registracija-m-bankinga-za-mala-srednja-preduzeca krediti
navigacija
navigacija

Novi moratorijum

Dodatni zastoj u otplati obaveza dužnikaViše informacija

Važna obaveštenja za klijente


Više informacija

Krediti sa garancijom države

  • Podrška vašem poslovanju za ublažavanje posledica
    pandemije virusa COVID-19
  • finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
  • grejs period od 9 do 12 meseci

Više informacija

Visa Virtual

  • Sigurno sredstvo online plaćanja!
  • Dnevni limit za vašu sigurnost
  • Uplatite dinare ili evre

Više informacija

Korisne informacije