Aktivacija-elektronskog-bankarstva paketi registracija-m-bankinga-za-mala-srednja-preduzeca krediti
navigacija
navigacija

prestanak-moratorijuma
PRESTANAK MORATORIJUMA

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da pravo korišćenja propisane olakšice u otplati kreditnih obaveza prestaje istekom moratorijuma odnosno zaključno sa 30.06.2020. godine.

Ovo se odnosi na sve klijente koji su prihvatili ponudu Banke objavljenu na Internet sajtu Banke dana 20.03.2020. godine, odnosno istu nisu odbili, a bez obzira na datum kada je prihvaćena ponuda Banke. Više informacija pročitajte OVDE.

 


Važna obaveštenja za klijente

  • Moratorijum
  • Važne i korisne informacije!

Više informacija

Krediti sa garancijom države

  • Podrška vašem poslovanju za ublažavanje posledica
    pandemije virusa COVID-19
  • finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
  • grejs period od 9 do 12 meseci

Više informacija

Visa Virtual

  • Sigurno sredstvo online plaćanja!
  • Dnevni limit za vašu sigurnost
  • Uplatite dinare ili evre

Više informacija

Korisne informacije