Društvena odgovornost /Članstva u organizacijama

Članstva u organizacijama


Vojvođanska banka je aktivan član u brojnim udruženjima i organizacijama civilnog društva, čija je svrha usklađivanje i unapređenje primarnog poslovanja banke, kao i promovisanje održivog razvoja.

Članstva

Udruženje banaka Srbije (UBS)

Vojvođanska banka je član Udruženja banaka Srbije, koja ima za cilj praćenje poslovanja banaka, zastupanja njihovih zajedničkih interesa pred nadležnim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i razvijanje međusobne poslovne saradnje i saradnje sa drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Privredna komora Srbije (PKS)

Vojvođanska banka je član Privredne komore Srbije, samostalne, poslovno – stručne i interesne asocijacije pravnih i fizičkih lica sa ciljem da očuva i unapredi način poslovanja svojih članica, kao i da doprinese napretku privrede u Srbiji i regionu. Vojvođanska banka je zastupljena u Privrednoj komori Srbije u Odboru Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije.

Privredna komora Beograda

Vojvođanska banka je član Privredne komore Beograda, interesne, samostalne, poslovne, stručne organizacije privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i koje povezuje zajednički poslovni interes na teritoriji Beograda.

Forum za odgovorno poslovanje

Vojvođanska banka je član Foruma za odgovono poslovanje, mreže vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Vojvođanska banka je zastupljena u Predsedništvu Foruma za odgovorno poslovanje.

Američka privredna komora

Vojvođanska banka je član Američke privredne komore u Srbiji. Američka privredna komora je nevladina i neprofitna organizacija, koja je osnovana kako bi poboljšala regulatorni okvir za poslovanje u Srbiji, sa otvorenim partnerstvom i proaktivnim dijalogom sa Vladom Republike Srbije, privredom i drugim ključnim ciljnim grupama. Američka privredna komora u Srbiji je članica Američke privredne komore u Evropi, koja se sastoji iz 45 komora u 43 države

Savez ekonomista Srbije

Vojvođanska banka je član Saveza ekonomista Srbije. Savez ekonomista Srbije je nevladina organizacija koja okuplja profesionalne ekonomiste u cilju afirmacije struke i za dobrobit šire društvene zajednice.

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji

Vojvođanska banka je potpisnica Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Globalni dogovor predstavlja najmasovnije dobrovoljno udruženje u svetu, koje ima za cilj promovisanje društveno odgovornog poslovanja. Globalni dogovor se sastoji iz deset principa i 17 ciljeva održivog razvoja iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Vojvođanska banka kroz svoje projekte i aktivnosti podržava ciljeve 4, 8, 16 i 17.

Privredna komora Vojvodine

Vojvođanska banka je član Privredne komore Vojvodine, samostalne, poslovne i stručne asocijacije privrednih subjekata i drugih oblika udruživanja i organizovanja, čiji je osnovni smisao rada i poslovanja kvalitetno pružanje pomoći i usluga svojim članovima i zastupanje njihovih interesa. Članovi Privredne komore Vojvodine su sva pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji AP Vojvodine, bez obzira na oblik vlasništva.

Regionalna privredna komora Novi Sad

Vojvođanska banka je član Regionalne privredne komore Novi Sad, interesne, samostalne i poslovno-stručne organizacije privrednih subjekata, osnovana 9. juna 1975. godine. Danas je Regionalna privredna komora Novi Sad deo jedinstvenog komorskog sistema u Republici Srbiji, obuhvatajući teritoriju Grada Novog Sada i 11 opština Južnobačkog upravnog okruga. Članovi Regionalne privredne komore Novi Sad su preduzeća, banke, osiguravajuća društva, radnje i udruženja, koja imaju sedište u Južnobačkom okrugu i povezana su zajedničkim poslovnim interesima.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Vojvođanska banka je član Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) koja je osnovana 2006. godine. NALED je udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Cilj NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana.

Savez ekonomista Vojvodine

Vojvođanska banka je član Saveza ekonomista Vojvodine. Savez ekonomista Vojvodine je profesionalna i neprofitabilna asocijacija, sa funkcijom organizovanja tribina, savetovanja, naučno-stručnih skupova, seminara i slično, a od 1954. godine Savez razvija i publicističku delatnost posredstvom izdavanja naučno-stručnog časopisa Panoeconomicus.