vojvodjanska-banka-dcc-logo home

Šta je Dynamic Currency Conversion (DCC)?

Dynamic Currency Conversion (DCC) je finansijska usluga koja omogućava korisnicima platnih kartica izdatih izvan Republike Srbije uvid u zaduženje računa korisnika platne kartice, prilikom plaćanja na POS terminalima, u valuti za koju je vezan račun korisnika platne kartice prilikom plaćanja robe ili servisa na POS terminalima.

Prilikom plaćanja na POS terminalima iznos u dinarima se preračunava u valutu uz račun korisnika platne kartice. Vi, kao korisnik platne kartice, dobijate informaciju prema kom kursu će se izvršiti konverzija kao i tačan iznos u originalnoj valuti kartice za koji će se teretiti Vaš račun. Prilikom plaćanja na POS terminalu sami odlučujete hoćete li traženu transakciju obaviti kao DCC transakciju, s prikazanim kursom konverzije i iznosom u DCC valuti, ili kao redovnu transakciju plaćnja na POS terminalima bez konverzije u DCC valutu.

Kurs po kojem se obavlja konverzija u DCC valutu možete da saznate upitom na dugme „Izračunaj“ na ovoj stranici.