Dynamic Currency Conversion-DCC
vojvodjanska-banka-dcc-logo home

Šta je Dynamic Currency Conversion (DCC)?

Dynamic Currency Conversion (DCC) je finansijska usluga koja omogućava korisnicima platnih kartica izdatih izvan Republike Srbije uvid u zaduženje računa korisnika platne kartice, prilikom plaćanja na POS terminalima ili prilikom podizanja gotovine na bankomatima.

Prilikom plaćanja na POS terminalima ili prilikom podizanja gotovine na bankomatima iznos u dinarima se preračunava u valutu uz račun korisnika platne kartice. Vi, kao korisnik platne kartice, dobijate informaciju prema kom kursu će se izvršiti konverzija kao i tačan iznos u originalnoj valuti kartice za koji će se teretiti Vaš račun. Prilikom plaćanja na POS terminalu ili prilikom podizanja gotovine na bankomatu sami odlučujete hoćete li traženu transakciju obaviti kao DCC transakciju, s prikazanim kursom konverzije i iznosom u DCC valuti, ili kao redovnu transakciju plaćnja na POS terminalima i bankomatima bez konverzije u DCC valutu.

Kurs po kojem se obavlja konverzija za Mastercard platne kartice u DCC valutu možete da saznate upitom na dugme „Izračunaj“ na ovoj stranici.