stambeni-krediti-u-dinarima stambeni-kredit-bez-osiguranja-kod-NKOSK stambeni-kredit-bez-osiguranja-kod-NKOSK -vojvođanska-banka stambeni-kredit-bez-osiguranja-kod-NKOSK-voban-banka

Stambeni kredit u dinarima

  • Kamata 3,80% + 3M BELIBOR!
  • Iznos od 1.000.000 do 20.000.000 dinara!
  • Otplata do 30 godina!

Stambeni krediti /Stambeni kredit u dinarima

Kod kuće je najlepše!


Zašto da uzmem stambeni kredit u dinarima?

Dinarskim stambenim kreditom bez osiguranja možete finansirati kupovinu, izgradnju kuće ili adaptaciju stana ili kuće, ili refinansirati stambeni kredit koji već imate. Mogući iznos kredita je od 1.000.000 do 5.000.000 dinara za kredite sa namenom adaptacije i od 1.000.000 do 20.000.000 dinara za ostale namene. Kredit je moguće otplaćivati do 30 godina. Kada uzimate stambeni dinarski kredit, obavezan je prijem zarade ili penzije na tekući račun u našoj banci. Još jedna bitna informacija – moguće je uključiti i solidarnog dužnika, te tako obezbediti i veći iznos!

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 3M BELIBOR + 3,8%


Kamata se usklađuje sa vrednošću 3M BELIBOR-a na kvartalnom nivou

Obezbeđenje kredita

  • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za strane penzionere i nerezidente)
  • Sopstvena menica
  • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na Vojvođansku banku
  • Hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke)
  • Polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna

Naknade

  • Naknada za puštanje kredita u tečaj (fiksna): 1% od iznosa odobrenog kredita

Reprezentativni primer - Redovna ponuda Stambeni kredit u dinarima

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa Vojvođanske banke
Vrsta kredita Dinarski stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Period otplate kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 3M BELIBOR + 3,80%
Iznos mesečne rate 15.795,08 RSD
Trošak obrade kreditnog zahteva 1% (30.000 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou 4.703,80 RSD
Procena nekretnine svake treće godine 11.759,50 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.175,15 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 6.006.295,79 RSD
EKS**
5,57%
U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 3M BELIBOR na dan 16.07.2020. (1,03%).
Obračunski kurs na dan 16.07.2020: 117,5950 (RSD/EUR)
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe!
Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije