Dozvoljeni minus
dozvoljeni-minus-Vojvodjanske-banke dozvoljeni-minus-vojvodjanske-banke dozvoljeni-minus dozvoljeno-prekoracenje

Dozvoljeni minus

 • Dodatna plata uvek na raspolaganju
 • Automatska obnova na 12 meseci*

Zašto da izaberete dozvoljeni minus Vojvođanske banke?

 • Trošite ga koliko i kada morate ili želite, a kamatu ćete plaćati samo za dane u mesecu kada ste koristili dozvoljeni minus.
 • Odobravanje u najkraćem roku, uz minimalnu dokumentaciju
 • Izdavanje izveštaja Kreditnog biroa i menice bez naknade

Možda vas zanimaUslovi za dobijanje dozvoljenog minusa

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu odobrava se nakon priliva jedne plate ili penzije na tekući račun u Vojvođanskoj banci, a iznos može biti najviše u visini prosečne mesečne zarade/penzije.
 • Ugovor o dozvoljenom prekoračenju važi maksimalno 12 meseci, za lica zaposlena na neodređeno vreme, uz mogućnost automatskog obnavljanja bez dodatne dokumentacije i bez dolaska u banku ukoliko su ispunjeni svi uslovi za obnavljanje koje je definisala banka. *
 • Za lica koja su zaposlena na određeno vreme, najduže do mesec dana pre isteka Ugovora o radu ( minimalno 3 meseca, a maksimalno do 11 meseci)
 • Za dozvoljeni minus Vojvođanske banke potrebna je minimalna dokumentacija. Ponesite u filijalu važeći lični dokument i Potvrdu o zaposlenju i visini primanja!
* mogućnost automatskog obnavljanja bez dodatne dokumentacije i bez dolaska u banku ukoliko su ispunjeni svi uslovi za obnavljanje koje je definisala banka, odnosi se na Dozvoljena prekoračenja realizovana počev od 06.07.2020.

Kamate i naknade

 • Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje je 29% na godišnjem nivou, fiksna za zaposlene, a 25% na godišnjem nivou, fiksna za penzionere
 • Naknada za odobravanje i produženje dozvoljenog minusa je 500 dinara za zaposlene, a za penzionere je bez naknade.

Obezbeđenje

 • Dve blanko sopstvene menice

Korisne informacije

Reprezentativni primer za period korišćenja od 12 meseci za klijente u segmentu Klijent sa zaradom

za period korišćenja od 12 meseci za klijente u segmentu Klijent sa zaradom
Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Valuta kredita RSD
Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 dinara
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna 29%
Metod obračuna kamate Proporcionalni
Naknada za odobravanje 500 dinara
Ukupan iznos koji klijent treba da plati 64.978,70 dinara
EKS godišnje
34,73%
Napomena: Primeri je dat na osnovu pretpostavke da klijent koristi ceo iznos dozvoljenog prekoračenja za sve vreme trajanja ugovora, bez prevremene otplate Obračun je izvršen dana 19.06.2020

Reprezentativni primer za period korišćenja od 12 meseci za klijente u segmentu Domaći penzioner

za period korišćenja od 12 meseci za klijente u segmentu Domaći penzioner
Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Valuta kredita RSD
Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 dinara
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna 25%
Metod obračuna kamate Proporcionalni
Naknada za odobravanje 0 dinara
Ukupan iznos koji klijent treba da plati 62.481,65 dinara
EKS godišnje
28,09%
Napomena: Primeri je dat na osnovu pretpostavke da klijent koristi ceo iznos dozvoljenog prekoračenja za sve vreme trajanja ugovora, bez prevremene otplate Obračun je izvršen dana 19.06.2020
Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije