dozvoljeni-minus dozvoljeni-minus-vojvodjanske-banke dozvoljeni-minus dozvoljeni-minus

Dozvoljeni minus

 • Dopuna kada god je potrebna
 • Za sve nepredviđene troškove
 • Jednostavno do dozvoljenog minusa!

Zašto da izaberete dozvoljeni minus Vojvođanske banke?

 • Trošite ga koliko morate i kada morate, a kamatu plaćate samo za dane u mesecu kada ste koristili dozvoljeni minus.
 • Odobravanje u najkraćem roku, uz minimalnu dokumentaciju
 • Izdavanje izveštaja Kreditnog biroa i menice bez naknade

Možda vas zanimaKorisne informacije

Uslovi za dobijanje dozvoljenog minusa

 • Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu odobrava se nakon priliva jedne plate ili penzije na tekući račun u Vojvođanskoj banci, a u visini prosečne mesečne zarade/penzije, maksimalno do 800.000 dinara.
 • Ugovor o dozvoljenom prekoračenju važi maksimalno 12 meseci. Po isteku ovog perioda, ugovor se obnavlja na zahtev klijenta, ukoliko su ispunjeni svi uslovi za obnavljanje koje je definisala banka.
 • Za dozvoljeni minus Vojvođanske banke potrebna minimalna dokumentacija, ponesite u filijalu važeći lični dokument i Potvrdu o zaposlenju i visini primanja!

Kamate i naknade

 • Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje 2,5% na mesečnom nivou.
 • Posebna pogodnost za penzionere koji primaju penziju u Vojvođanskoj banci i imaju NOVI Paket za penzionere (koji je u ponudi od 26.04.2019) – kamata na dozvoljeno prekoračenje 1,99% na mesečnom nivou!
 • Naknada za odobravanje dozvoljenog minusa: 300 dinara jednokratno.

Reprezentativni primer

Primer za period korišćenja od 12 meseci za zaposlene
Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 dinara
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 30%
Metod obračuna kamate Proporcionalni
Naknada za odobravanje 300 dinara
Ukupan iznos koji klijent treba da plati 65.023,34dinara
EKS godišnje
45,17%
Napomena: Primeri je dat na osnovu pretpostavke da klijent koristi ceo iznos dozvoljenog prekoračenja za sve vreme trajanja ugovora, bez prevremene otplate Obračun je izvršen dana 07.06.2019

Obezbeđenje

 • blanko sopstvena menica i administrativna zabrana (za penzionere administrativna zabrana nije potrebna) )
Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije