Dozvoljeni minus za RPG Dozvoljeni minus za RPG Dozvoljeni minus za RPG Dozvoljeni minus za RPG

Dozvoljeni minus za RPG

 
 

 

Stalno dostupna rezerva sredstava za sve potrebe vašeg poslovanja

Pozajmica

Možete dobiti pozajmicu po računu i ako do sada niste bili klijent Vojvođanske banke!


Ovakav vid kratkoročnog kreditiranja ćete dobiti čak i ukoliko dosad niste sarađivali sa Vojvođanskom bankom. Da biste aplicirali za pozajmicu, dovoljno je da dostavite potvrdu o ostvarenom prometu u drugim bankama i otvorite račun u Vojvođanskoj banci. Ukoliko ispunjavate potrebne uslove, pozajmica vam može biti na raspolaganju u roku od dva radna dana.

 


 


 

Korisne informacije

Šta vam omogućava pozajmica po računu?

  • Izvršenje svih plaćanja čak i onda kada je iznos sredstava na vašem poslovnom računu manji od obaveza koje morate da platite
  • Likvidnost u svakom momentu jer će se na vašem računu uvek nalaziti neophodan iznos sredstava

Šta čini pozajmicu Vojvođanske banke posebnom?

  • Iznos: do 20.000 EUR!
  • Korišćenje kredita se odobrava u trajanju do 12 meseci
  • Kamatu plaćate samo na onaj iznos novca i za one dane kada ste koristili pozajmicu.
  • Fiksna kamatna stopa
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

Naknade

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou