Flexi štednja Flexi štednja Flexi štednja Flexi štednja

Flexi štednja

Naša Flexi štednja Vam omogućava da:


  • dodajete sredstva na račun oročenog depozita neograničeni broj puta u željenom iznosu
  • podižete sredstava sa računa oročenog depozita (do 15% inicijalnog oročenja i do 15% svake eventualne uplate)
  • sami izaberete u kojoj valuti želite da štedite – RSD ili EUR

Ova štednja je u potpunosti prilagođena Vašim potrebama i nudi Vam fleksibilnost u raspolaganju novcem.


Minimalni iznos oročenja je 500 EUR ili 60.000 RSD

Pregled kamatnih stopa

Period oročenja EUR
kamatne stope na godišnjem nivou
RSD
kamatne stope na godišnjem nivou
  NKS
EKS
NKS
EKS
1 -
-
0,80 %
0,80 %
2 -
-
1,00 %
1,00 %
3 0,05 %
0,04 %
1,30%
1,30 %
6 0,15 %
0,13 %
2,00 %
2,00 %
12 0,25 %
0,21 %
2,50 %
2,50%
25 0,50 %
0,42 %
2,75%
2,75 %
Kamatne stope su fiksne.

Reprezentativni primeri

EUR

RSD

Depoziti
Osiguranje depozita

Vojvođanska banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.