Opšti uslovi poslovanja Opšti uslovi poslovanja Opšti uslovi poslovanja Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja


i Naknade/Tarife

Integracija /Preduzetnici

Preduzetnici

Opšti uslovi poslovanja koji važe od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koji važe od 26.04.2019. godine


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine

Naknade i provizije za kreditne i dokumentarne proizvode