investicioni-kredit-do-pet-godina investicioni-kredit investicioni-kredit-vojvodjanske-banke investicioni-kredit-voban-banke

Investicioni kredit do pet godina

 • Birajte dinamiku otplate
 • Grejs period do godinu dana
 • Da vaše gazdinstvo raste!

Uz povoljnu kamatnu stopu i brojne pogodnosti kao što su mogućnost izbora dinamike otplate kamate i glavnice investicionog kredita do pet godina, uz grejs period do godinu dana, ne odlažite više svoje planove - neka vaše gazdinstvo raste dinamikom kojom vi želite.

Pozajmica po racunu

Izaberite!


Izaberite kako ćete otplaćivati ovaj investicioni kredit: mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 


 

Korisne informacije

Namena kredita

Investicioni kredit Vojvođanske banke do pet godina omogućava brze i jednostavne investicije:

 • Kupovinu nove ili polovne poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna, berača...)
 • Kupovinu stoke (junica, teladi, svinja, ovaca ...)
 • Izgradnju staklenika i plastenika
 • Izgradnju sistema za navodnjavanje
 • Razvoj proizvodnje voća i povrća organskog porekla
 • Rekonstrukciju i izgradnju objekata (silosi, štale, objekti za karantin uvozne stoke, hladnjače i sl)
 • Kupovinu poljoprivrednog zemljišta itd.

Uslovi kreditiranja

 • Rok otplate investicionog kredita do pet godina
 • Maksimalan iznos kredita je do 1.000.000 evra*
 • Grejs period do godinu dana
 • Mogućnost izbora otplate glavnice: mesečno, tromesečno ili šestomesečno
 • Otplata kamate: mesečno ili tromesečno
 • Investicioni kredit je indeksiran u evrima, a isplata i vraćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS

*U dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva za kredit po srenjem kursu NBS-a.

Obezbeđenje kredita

 • Menice

U zavisnosti od visine plasmana, roka otplate i klasifikacije pojedinačnog klijenta, kao dodatna sredstva obezbeđenja prihvataju se:

 • Kreditno sposoban jemac
 • Hipoteka I reda na nepokretnost
 • Zaloga nad pokretnom imovinom
 • Druga sredstva obezbeđenja kredita do pet godina
NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.