investicioni-kredit-za-nova-jutra investicioni-kredit-na-petnest-godina investicioni-kredit-za-poljoprivredna-gazdinstva investicioni-krediti-za-kucu-i-zemlju

Investicioni kredit za nova jutra

  • Investicioni kredit na 15 godina!
  • I za zemlju i za kuću!
  • Grejs period do godinu dana!

Vojvođanska banka registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima nudi jedinstveni investicioni kredit za nova jutra, za kupovinu kuće ili zemlje - da vaša dobra jutra budu još bolja!

Ponuda

Odlična ponuda!


• Povoljna kamata


• Grejs period do godinu dana


• Odobravanje kredita za nova jutra u kratkom roku


• Izaberite sami kako ćete plaćati glavnicu: mesečno, kvartalno ili šestomesečno


• Za ovaj investicioni kredit nije potrebno životno osiguranje kao ni osiguranje predmeta hipoteke!

  

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

  • Maksimalni iznos kredita za nova jutra je 1.500.000 evra*
  • Period otplate kredita je do 15 godina
  • Kredit je indeksiran u evrima, a isplata i otplata kredita su u dinarima po srednjem kursu NBS

U dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva za kredit po srednjem kursu NBS-a.

Obezbeđenje kredita za nova jutra

  • Menice i hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu.
Naknade

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou