krediti krediti krediti

Kratkoročni keš krediti

  • Rok otplate do 12 meseci !
Keš krediti /Kratkoročni keš krediti

Uslovi kreditiranja


  • Kredit je namenjen klijentima koji su u radnom odnosu i penzionerima.
  • Iznos kredita: do 350.000 dinara
  • Period otplate: od 6 do 12 meseci.
  • Fiksna kamatna stopa : 6,9% na godišnjem nivou
  • Metoda obračuna kamatne stope: Proporcionalna
  • Naknada za puštanje kredita u korišćenje: 2% od iznosa odobrenog kredita za klijente Banke.
  • 3% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente - Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita.

 

 

 

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primer

 
  Klijenti banke Ostali klijenti
Vrsta kredita Kratkoročni keš kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 50.000 100.000 100.000
Period otplate u mesecima 12 12 12
Mesečni aniutet dinarima 4.324,04 8,648,07 8,648,07
Godišnja nominalna kamatna stopa 6,90% 6,90% 6,90%
EKS na godišnjem nivou 12,70% 11,95% 14,14%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 1.000 2.000 3.000
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100
Izveštaj Kreditnog biroa u dinarima 246
Ukupan iznos koji klijent plaća u dinarima 53.234,40 106.122,77 107.122,77

Obračun EKS na dan 02.04.2019

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije