Kredit za obrtna sredstva do 1.000.000 evra
kredit-za-obrtna-sredstva-do-milion-eur kredit-za-obrtna-sredstva-do-milion-eur-voban kredit-za-obrtna-sredstva-do-milion-eur-vojvodjanska-banka voban-kredit-za-obrtna-sredstva-do-milion-eur

Kredit za obrtna sredstva do 1.000.000 evra

  • Bez valutne klauzule!
  • Isplata i otplata kredita u dinarima
  • Otplata do 18 meseci

 

 

Iskoristite povoljno finansiranje uz kredit koji će zadovoljiti tekuće potrebe vašeg gazdinstva.


Uslovi kreditiranja

Iznos kredita:

  • do 1.000.000 evra

Otplata kredita:

  • Otplata kamate - tromesečno
  • Otplata glavnice - šestomesečno

Period otplate kredita:

  • Do 18 meseci
  • Dinarski kredit - nema valutnog rizika!

Obezbeđenje kredita

  • Do 1.500.000 RSD: blanko sopstvena menica korisnika kredita
  • Preko 1.500.000 RSD: dodatna sredstva obezbeđenja
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou