Kredit i PO Kredit i PO Kredit i PO Kredit i PO

Kredit i PO

  • Fiksna dinarska rata!
Gotovinski krediti /Kredit i PO

Ukoliko imate redovna mesečna primanja na račun u našoj banci, nakon pola perioda otplate mogućnost dopune kredita bez dostavljanja bilo kakve dokumentacije.

 

 

 

 

Zašto kredit i PO ?

kredit

Potreban vam je keš, za različite namene?

Onda je Kredit i po pravo rešenje za vas. Nominalna kamatna stopa je 0%, što u praksi znači da plaćate fiksnu jednokratnu naknadu za puštanje kredita koja može biti finansirana iz kredita, a sve rate u ugovorenom roku otplate će biti iste, od prvog do poslednjeg meseca, bez iznenađenja! Uz pomoć gotovinskog kredita KREDIT I PO možete refinansirati postojeći kredit u Vojvođanskoj banci ili drugoj banci, kao i kreditnu karticu i dozvoljeno prekoračenje.

kredit

Kome je namenjen Kredit i po?

Zahtev za kredit mogu podneti zaposleni i penzioneri bez obzira da li primaju mesečne prihode u Vojvođanskoj banci ili ne, ali pogodnost za klijente koji primaju platu ili penziju u našoj banci je što mogu dobiti dopunu kredita.

 


 


 

kredit

Šta znači dopuna kredita?

Kredit možete uzeti sa periodom otplate od godinu ili dve godine. Nakon pola perioda otplate (šest meseci ili godinu dana, u zavisnosti od odabranog roka otplate) možete uzeti još pola iznosa kredita, odnosno dopuniti ga polovinom od ukupno odobrenog iznosa. Za ovu dopunu kredita nije potrebno da prilažete novu dokumentaciju, samo dođite u svoju filijalu i dogovorite se!

 

Možda vas zanima

tel
Mobilno bankarstvo je pravi izbor za vas!

 

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: od 50.000 do 600.000 dinara

Valuta kredita: RSD

NKS: 0%

Dva moguća perioda otplate kredita:

- 12 meseci, uz mogućnost dopune za dodatnih 6 meseci u slučaju dopune

- 24 meseca, uz mogućnost dopune za dodatnih 12 meseci u slučaju dopune

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:

- 5% (minimum 2.000 RSD) za rok otplate kredita od 12 meseci, a za dopunu od 6 meseci naknada je 7,50% od iznosa dopune

- 10% (minimum 2.000 RSD) za rok otplate kredita od 24 meseca, a za dopunu od 12 meseci naknada je 15% od iznosa dopune

Naknada može biti plaćena iz iznosa odobrenog kredita.

Trošak 2 menice: 100 RSD

Izveštaj Kreditnog biroa: 246 RSD

Naknada za prevremenu otplatu: 0%

Reprezentativni primer

Gotovinski kredit u RSD sa mogućnošću dopune – Kredit I PO
Vrsta kredita Kredit bez dopune Kredit sa dopunom nakon šest meseci otplate
Iznos kredita u dinarima 100.000 100.000+50.000
Period otplate u mesecima 12 18 (12+6)
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 0%
Trošak 2 menice u dinarima 100 /
Trošak izveštaja Kreditnog biroa u dinarima 246 246+246
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 5.000 8.750 (5.000+3.750)
Mesečni anuitet u dinarima 8.333,33 8.333,33
EKS * na godišnjem nivou
10,75%
11,04%
Ukupan iznos koji klijent plaća u dinarima 105.346 159.342
Primer je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* U reprezentativnom primeru Kredita sa dopunom nakon šest meseci otplate, EKS je obračunata pod pretpostavkom da je dopuna realizovana na najraniji datum predviđen ugovorom (nakon 6 meseci otplate za kredit sa inicijalnim rokom otplate od 12 meseci) i u maksimalnom iznosu koji je predviđen ugovorom (polovina iznosa inicijalnog odobrenog kredita). EKS obračunata na dan 08.10.2019. Dopunu kredita mogu dobiti klijenti koji imaju redovne mesečne prihode u Vojvođanskoj banci.
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije