Krediti sa garancijom države
Krediti-sa-garancijom-države Krediti-sa-garancijom-države Krediti-sa-garancijom-države Krediti-sa-garancijom-države

Krediti sa garancijom države

 • Podrška vašem poslovanju za ublažavanje posledica
  pandemije virusa COVID-19
 • finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
 • grejs period od 9 do 12 meseci
Mala privreda /Krediti sa garancijom države

Vlada Republike Srbije je kao odgovor na situaciju nastalu usled pandemije COVID-19, usvojila paket ekonomskih mera sa ciljem da minimizira spoljne uticaje i njihove posledice na poslovanje naše privrede. Vojvođanska banka, kao društveno odgovorna kompanija u svim aspektima poslovanja, u saradnji sa Ministarstvom finansija, a na osnovu Uredbe o utvrđivanju garantne šeme, kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije virusa COVID-19, učestvuje u njihovom sprovođenju, sa primarnim ciljem prevazilaženja potencijalnih poteškoća koje se mogu pojaviti tokom ove situacije.

Uslovi kredita


 • Kredit je namenjen malim preduzećima i preduzetnicima
 • Namena kredita – finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
 • Period otplate – do 36 meseci, uz grejs period od 9 do 12 meseci
 • Način otplate – u mesečnim ratama
 • Valuta – u dinarima ili u dinarima sa valutnom klauzulom vezanom za evro

Kamatna stopa

 • za kredite odobrene u dinarima – 1M BELIBOR + 2,50%
 • za kredite u dinarima sa valutnom klauzulom vezanom za evro – 3M EURIBOR + 3%

Naknada za obradu zahteva – 0,20% od iznosa kredita, jednokratno

Reprezentativni primer za kredit za obrtna sredstva za preduzetnike u dinarima

 
Iznos kredita 1.000.000 RSD 5.000.000 RSD
Period otplate kredita 36 meseci
Grejs period 9 meseci
Mesečna obaveza u grejs periodu (kamata)1 2.990 RSD 14.951 RSD
Mesečna rata nakon grejs perioda 38.528 RSD 192.633 RSD
Nominalna kamatna stopa, godišnja2 3,42% promenljiva (1M BELIBOR + 2,50% godišnje)
EKS3 4,40% 3,75%
Naknada za obradu zahteva 2.000 RSD 10.000 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa za preduzetnike 600 RSD
Trošak 7 menica 350 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa* 399 RSD
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 1.083.336 RSD 5.355.425 RSD

Reprezentativni primer za kredit za obrtna sredstva za preduzetnike sa valutnom klauzulom vezanom za evro:

 
Iznos kredita 8.000,00 EUR 40.000,00 EUR
Period otplate kredita 36 meseci
Grejs period 9 meseci
Mesečna obaveza u grejs periodu (kamata)1 19,44 EUR 97,22 EUR
Mesečna rata nakon grejs perioda 306,00 EUR 1.530,00 EUR
Nominalna kamatna stopa, godišnja4 2,777% promenljiva (3M EURIBOR + 3% godišnje)
EKS5 3,79% 3,10%
Naknada za obradu zahteva 16,00 EUR 80,00 EUR
Izveštaj Kreditnog biroa za preduzetnike 5,10 EUR
Trošak 7 menica 2,98 EUR
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa* 3,39 EUR
Ukupan iznos kredita koji se vraća po konačnoj otplati kredita 8.575,00 EUR 42.354,00 EUR

1-Kamata se razlikuje u zavisnosti od broja dana u mesecu. U primeru je izražena najveća moguća kamata.

2-Kamatna stopa se usklađuje sa vrednošću 1M BELIBOR-a na mesečnom nivou.

3-Za obračun mesečne rate, preračun vrednosti nominalne kamatne stope, EKS-a i obračun ukupnog iznosa iz primera korišćena je vrednost 1M BELIBOR-a na dan 29.04.2020. (0,92%).

4-Kamatna stopa se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou.

5-Za obračun mesečne rate, preračun vrednosti nominalne kamatne stope, EKS-a i obračun ukupnog iznosa iz primera korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 29.04.2020. (-0,223%).

*Otvoren račun u Vojvođanskoj banci je uslov za dobijanje kredita. Za klijente koji su imali otvoren račun u Vojvođanskoj banci pre podnošenja zahteva za kredit, trošak vođenja računa/paketa računa neće biti uključen u računanje EKS-a.

Za sve dodatne informacije pozovite matičnu filijalu ili Kontakt centar na broj 0800 23 23 22.