Kredit za nova jutra Kredit za nova jutra Kredit za nova jutra Kredit za nova jutra

Kredit za nova jutra

  • Investicioni kredit na 15 godina!
  • I za zemlju i za kuću!
  • Grejs period do godinu dana!

 


Vojvođanska banka vam nudi jedinstveni investicioni kredit za registrovana poljoprivredna gazdinstva, za kupovinu kuće ili zemlje - da dobra jutra budu još bolja!

Ponuda

Odlična ponuda!


• Povoljna kamata


• Grejs period do godinu dana


• Odobravanje kredita u kratkom roku


• Izaberite sami kako ćete plaćati glavnicu: mesečno, kvartalno ili šestomesečno


• Za kredit nije potrebno životno osiguranje kao ni osiguranje predmeta hipoteke!

 


 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

  • Minimalni iznos kredita je 10.000 evra
  • Period otplate kredita je do 15 godina
  • Kredit je indeksiran u evrima, a isplata i otplata kredisa su u dinarima po srednjem kursu NBS
  • Učešće: najmanje 10% od vrednosti nepokretnosti koja se kupuje

Obezbeđenje kredita

  • Menice i hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu.
Naknade

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou