Logo banke
Logo banke Logo banke Logo banke Logo banke

Logo banke

Logotipi Vojvođanske banke Srbija a.d. Novi Sad

Zvanični logotipi banke se mogu preuzeti na ovoj stranici.

Molimo vas da obratite pažnju na činjenicu da svaka javna upotreba našeg logotipa (u medijima, u bilo kojoj vrsti oglašavanja, kao i svaka druga upotreba) zahteva obavezan dogovor i usaglašavanje sa odeljenjem za marketing i PR.