Moratorijum

vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente

Važna obaveštenja za klijente tokom
pandemije virusa COVID 19

 • Mortorijum
 • Važne i korisne informacije!
 Važno obaveštenje za klijente /Moratorijum

PONUDA


ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA

Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: NBS) je Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Sl. glasnik 103/2020) obavezala banke da svojim klijentima – dužnicima ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u roku od tri dana od dana stupanja na snagu navedene odluke NBS-a.
Shodno obavezi iz navedene odluke NBS-a, te uvažavajući razloge za uvođenje olakšica u otplati obaveza, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), objavom na Internet stranici Banke dana 31.07.2020. godine upućuje sledeću Ponudu za uvođenjem zastoja (moratorijuma) u otplati obaveza (u daljem tekstu: Ponuda):

Danom objave ove Ponude na Internet stranici Banke 31.07.2020. godine, smatra se da je Ponuda dostavljena svim Klijentima.

Ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude ne odbijete Ponudu, smatraće se da je Ponuda prihvaćena.

Ukoliko želite da odbijete Ponudu u obavezi ste da se obratite Banci na jedan od sledećih načina:

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, preporučujemo korišćenje elektronskih kanala komunikacije sa Bankom.

Dodatne informacije

U cilju što boljeg razumevanja navedenog, molimo vas da pogledate karakteristike moratorijuma za svaku specifičnu vrstu proizvoda.

KREDITI

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit u otplati odobren na 84 meseca

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit u otplati odobren na 84 meseca
1 Iznos odobrenog kredita 800.000 RSD
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 02.12.2026. godine
3 Iznos anuiteta pre primene moratorijuma

12,327.35 RSD

4 Iznos nedospele glavnice pre početka primene moratorijuma

746,211.98 RSD

5 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

9,735.20 RSD

6 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

7.74% (6.57+3M BELIBOR)

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
7 Iznos nedospele glavnice po isteku moratorijuma

746,211.98 RSD

8 Dospela neplaćena kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate (polje 5/ polje 10) na mesečnom nivou

126.43 RSD

9 Iznos anuiteta po novom amort. planu

12,453.78 RSD

10 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 77 meseci
11 Datum dospeća kredita nakon isteka moratorijuma 02.02.2027. godine
12 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 7.74% (6.57+3M BELIBOR)

Reprezentativni primer za Stambeni kredit indeksiran u EUR u otplati odobren na 223 meseca

Reprezentativni primer za Stambeni kredit indeksiran u EUR u otplati odobren na 223 meseca
1 Iznos odobrenog kredita 37,500 EUR
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 25.08.2036.
3 Iznos anuiteta pre primene moratorijuma 214.65 EUR
4 Iznos nedospele glavnice pre početka primene moratorijuma

34,029.15 EUR

5 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

142.68 EUR

6 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

2.52% (2.95+6M EURIBOR)

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
7 Iznos nedospele glavnice po isteku moratorijuma

34,029.15 EUR

8 Dospela neplaćena kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate (polje 5/polje 10) na mesečnom nivou

0.74 EUR

9 Iznos anuiteta po novom amort planu

215.39 EUR

10 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 193 meseca
11 Datum dospeća kredita nakon isteka moratorijuma 25.10.2036.
12 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 2.52% (2.95+6M EURIBOR)

Reprezentativni primer za anuitetski kredit za obrtna sredstva za preduzetnike na 24 meseca

Reprezentativni primer za anuitetski kredit za obrtna sredstva za preduzetnike na 24 meseca
1 Iznos odobrenog kredita 1,000,000.00 RSD
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 30.11.2021.
3 Iznos anuiteta pre moratorijuma 44,994.11 RSD
4 Iznos nedospele glavnice pre početka primene moratorijuma

683,014.41 RSD

5 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

8,419.38 RSD

6 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

7.5%

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
7 Iznos nove nedospele glavnice po isteku moratorijuma

683,014.41 RSD

8 Dospela neplaćena kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate na mesečnom nivou

526.21 RSD

9 Iznos anuiteta po novom amort. planu

45,511.14 RSD

10 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 16 meseci
11 Novi datum dospeća kredita 30.01.2022.
12 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 7.5%

Reprezentativni primer za anuitetski kredit za obrtna sredstva za pravna lica na 24 meseca

Reprezentativni primer za anuitetski kredit za obrtna sredstva za pravna lica na 24 meseca
1 Iznos odobrenog kredita 1,000,000.00 RSD
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 30.11.2021.
3 Iznos anuiteta pre moratorijuma 44,994.11 RSD
4 Iznos nedospele glavnice pre početka primene moratorijuma

683,014.41 RSD

5 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

8,419.38 RSD

6 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

7.5%

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
7 Iznos nove nedospele glavnice po isteku moratorijuma

683,014.41 RSD

8 Dospela neplaćena kamata

8,419.38 RSD

9 Kamata na dospelu glavnicu u periodu moratorijuma

776.42 RSD

10 Dospela neplaćena ukupna kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate na mesečnom nivou ((8+9)/12) 574.74 RSD
11 Iznos anuiteta po novom amort. planu 45,559.67 RSD
12 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 16 meseci
13 Novi datum dospeća kredita 30.01.2022.
14 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 7.5%

Reprezentativni primer za dinarski kredit za obrtna sredstva na 36 meseca za pravna lica (otplata u ratama)

Reprezentativni primer za dinarski kredit za obrtna sredstva na 36 meseca za pravna lica (otplata u ratama)
1 Iznos odobrenog kredita 10,000,000.00 RSD
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 30.11.2021. godine
3 Iznos anuiteta pre moratorijuma 277,777.78 RSD
4 Iznos nedospele glavnice pre početka primene moratorijuma

7,777,777.76 RSD

5 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

52,050.09 RSD

6 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

3% + 3M Belibor

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
7 Iznos nove nedospele glavnice po isteku moratorijuma

7,777,777.76 RSD

8 Dospela neplaćena kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate ((5+9)/12) na mesečnom nivou

1,959.18 RSD

9 Kamata na dospelu glavnicu u periodu moratorijuma

2,806.92 RSD

10 Iznos rate po isteku moratorijuma 277,777.78 RSD
11 Prvi dospeli iznos rate i kamate nakon moratorijuma 305.365.38 RSD
12 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 28 meseci
13 Novi datum dospeća kredita 30.01.2022.
14 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 3% + 3M Belibor
 • Za revolving kredite produžiće se krajnji datum dospeća (otplate), ali ostaće inicijalni period raspoloživosti. Kod svih revolving kredita redovna (ugovorena) kamata za period moratorijuma biće raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita i ne pripisuje se glavnici.

Reprezentativni primer za dinarski revolving kredit

Reprezentativni primer za dinarski revolving kredit na 12 meseci za pravna lica

Reprezentativni primer za dinarski revolving kredit na 12 meseci za pravna lica
1 Iznos odobrenog kredita 12,000,000.00 RSD
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 20.12.2020.
3 Iznos mesečne kamate pre moratorijuma

33,344.26 RSD

4 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

68,911.48 RSD

5 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

2,1%+1MBelibor

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
6 Iznos nedospele glavnice po isteku moratorijuma

12,000,000.00 RSD

7 Dospela neplaćena kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate (4/9) na mesečnom nivou

11,485.25 RSD

8 Iznos prve mesečne kamate

44,829.51 RSD

9 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 6 meseci
10 Novi datum dospeća kredita 20.02.2021.
11 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 2,1%+1MBelibor

 • Dozvoljenim prekoračenjima rok važenja će se produžiti za period trajanja moratorijuma.
 • Redovna (ugovorena) kamata obračunata u periodu trajanja moratorijuma biće raspoređena ravnomerno na preostali rok važenja prekoračenja i ne pripisuje se glavnici.

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu fizičkog lica/ pravnog lica/preduzetnika na 12 meseci

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu fizičkog lica/ pravnog lica/preduzetnika na 12 meseci
1 Iznos odobrenog kredita 50.000 RSD
2 Datum dospeća kredita pre primene moratorijuma 31.01.2021. godine
3 Iznos mesečne kamate pre moratorijuma

1,273.86 RSD

4 Dospela neplaćena kamata (tokom moratorijuma)

2,500 RSD

5 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

30%

Novi plan otplate po isteku moratorijuma:
6 Iznos nedospele glavnice po isteku moratorijuma

50,000.00 RSD

7 Dospela neplaćena kamata linearno raspoređena na preostali rok otplate (4/9) na mesečnom nivou

416,67 RSD

8 Iznos prve kamate

1,690.53 RSD

9 Preostali rok otplate kredita po isteku moratorijuma 6 meseci
10 Novi datum dospeća kredita 31.03.2021.
11 Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 30%
KREDITNE KARTICE

 • Kod kreditnih kartica kod kojih se dug deli na rate, dospeće rata se pomera za tri meseca.
 • Kod revolving kreditnih kartica dospela glavnica tokom perioda trajanja moratorijuma biće pripisana nedospeloj glavnici.
 • Dospeće će se raditi u prvom ugovorenom obračunu, nakon isteka moratorijuma.
 • Redovna (ugovorena) kamata obračunata za period trajanja moratorijuma, po isteku moratorijuma biće podeljena i naplaćena kroz tri (3) jednake mesečne rate.
 • Sve kreditne kartice koje ističu za vreme trajanja moratorijuma biće reizdate u skladu sa uslovima odobravanja proizvoda.

Reprezentativni primeri za kreditne kartice

1. Revolving kreditne kartice

Reprezentativni primer za kreditne kartice bez plaćanja na rate
Vrsta kartice Visa Olympic
Datum odobravanja 27.8.2018.
Datum isteka kartice

31.8.2021.

Odobren iznos

150,000.00 RSD

Ugovoreni datum dospeća

poslednji dan u mesecu

Metod obračuna kamate

Proporcionalni

Procenat dospeća

3.00%

NKS

20%

Nedospela glavnica pre moratorijuma 100,000.00 RSD
Dospela glavnica iz avgusta i septembra (Biće pripisana glavnici duga sa 01.10.2020) 5,910.00 RSD
Redovna kamata obračunata u moratorijumu (Biće podeljena na tri jednake rate) 3,229.50 RSD
Dospeće nakon moratorijuma
Dospeće glavnice 3,000.00 RSD
Dospeće kamate iz tekućeg meseca 1,690.76 RSD
Dospeće kamate iz moratorijuma 1,076.50 RSD
Ukupno mesečno dospeće nakon moratorijuma 5,767.26 RSD

2. Revolving i installment kreditne kartice (sa plaćanjem na rate)

Reprezentativni primer za kreditne kartice sa plaćanjem na rate
Vrsta kartice MC Gold
Datum odobravanja 10.9.2019.
Datum isteka kartice

30.9.2022.

Odobren iznos

100,000.00 RSD

Ugovoreni datum dospeća

poslednji dan u mesecu

Metod obračuna kamate

Proporcionalni

Procenat dospeća

3%+installment

NKS

20%

Nedospela glavnica podeljena na rate (podeljena na 3 jednake mesečne rate koje ravnomerno dospevaju nakon moratorijuma) 3,000.00 RSD
Revolving glavnica 50,000.00 RSD
Dospela revolving glavnica iz avgusta i septembra (biće pripisano glavnici) 2,955.00 RSD
Dospela installment glavnica iz avgusta i septembra 0.00
Redovna kamata obračunata u moratorijumu (biće podeljena na 3 rate) 1,614.75 RSD
Dospeće nakon moratorijuma
Dospeće glavnice 1,500.00 RSD
Dospeće installment glavnice 1,000.00 RSD
Dospeće kamate iz tekućeg meseca
845.38 RSD
Dospeće kamate iz moratorijuma 538.25 RSD
Ukupno mesečno dospeće nakon moratorijuma 3,883.63 RSD
VANBILANSNI PLASMANI

 • Naknade za garancijske i dokumentarne poslove obračunate u periodu trajanja moratorijuma neće biti naplaćivane u periodu trajanja moratorijuma.
 • U slučaju aktiviranja garancije u toku trajanja moratorijuma, dospeli iznosi po tom osnovu dospevaju na plaćanje u celosti nakon isteka moratorijuma.

Moratorijum kao zastoj u otplati obaveza ne primenjuje se na naknade za usluge banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.


Banka će svim dužnicima koji su koristili moratorijum, ako je to primenljivo s obzirom na vrstu konkretnog proizvoda, dostaviti novi plan otplate putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova, a taj plan se obavezno sačinjava i dostavlja za kredit.

Nakon dostavljanja plana otplate, u roku od sedam dana po tom dostavljanju, možete od Banke zahtevati da umesto načina otplate koji vam je dostavljen, po prestanku moratorijuma:

1) izmirite sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);

2) izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.


Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju putem sledećih kanala:

E-mail: moratorijum@voban.rs

Pozivanjem Kontakt centra od 08h do 18h od ponedeljka do petka i subotom od 08h do 13h:

- Na broj telefona 0800 23 23 22 za sve pozive iz Srbije

- Na broj telefona +381 21 421 077 za pozive iz inostranstvaČuvajte se i budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

S poštovanjem,

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Verujemo jedni drugima