O banci
o-nama o-nama-vojvodjanska-banka vojvodjanska-banka-o-nama o-nama-voban

NOVA Vojvođanska banka

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad od 26. aprila 2019. godine posluju kao jedna banka pod nazivom Vojvođanska banka a.d. Novi Sad. Banka je članica OTP Grupe, najvećeg pružaoca finansijskih usluga u Mađarskoj i dominantne regionalne bankarske grupe na tržištu Centralne i Istočne Evrope.

OTP banka, u svojstvu društva sticaoca i Vojvođanska banka, u svojstvu prenosioca, uspešno su okončale postupak statusne promene pripajanja na osnovu kojeg se Vojvođanska banka pripojila OTP banci. Od 26. aprila 2019. godine OTP banka kao pravni sledbenik Vojvođanske banke nastavlja da posluje pod imenom Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

Integrisana banka je šesta po veličini na tržištu Srbije, sa više od pet procenata tržišnog učešća i sa trećom najvećom mrežom filijala u zemlji. Kvalitet proizvoda i usluga predstavlja imperativ u narednom periodu, a klijentima Banke se stavlja na raspolaganje veća mreža, unapređen servis, snažnija podrška potrebama klijenata i olakšan pristup finansiranja. Usmerenost na klijenta i posvećenost zajednici u kojoj posluje su ključni pravci delovanja u strategiji Banke za naredni period.

O OTP Banci Srbija a.d. Novi Sad

OTP banka iz Budimpešte je u decembru 2005. godine potpisala ugovor o kupovini Niške banke, a u martu 2006. je i zvanično postala vlasnik Niške banke a.d. Niš. U oktobru 2006. je završeno preuzimanje većinskog paketa akcija Zepter banke a.d. Beograd, dok je kupovina Kulske banke, ugovorena u julu, uspešno okončana u decembru 2006. godine. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad nastala je zvanično 21. maja 2007. godine spajanjem ove tri srpske banke.

O Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad

Sa tradicijom dugom preko 150 godina, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad predstavlja jedan od najpoznatijih domaćih brendova u zemlji. Banka je 2006. godine prodata Nacionalnoj banci Grčke. Dana 1. decembra 2017. godine, sticanjem 100% vlasništva od strane OTP banke, Vojvođanska banka je postala članica OTP grupe.