kes-kredit-sa-osiguranjem kes-kredit-sa-osiguranjem kes-kredit-sa-osiguranjem kes-kredit-sa-osiguranjem

OKK Keš kredit
sa osiguranjem

  • Rok otplate i do
    83 meseca za klijente Banke!
  • Mogućnost osiguranja kredita za
    slučaj nepredviđenih okolnosti
Keš krediti Vojvođanske banke /OKK Keš Krediti/OKK Keš Kredit sa osiguranjem

OKK keš kredit sa osiguranjem je jednostavan, privlačan, rastegljiv, isplativ, dugoročan nenamenski keš kredit sa osiguranjem, kome samo Vi nalazite namenu.


Da vaše OK lako postane OKK!


Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: od 20.000 do 2.000.000 dinara samo uz menicu i administrativnu zabranu

Period otplate: od 13 do 83 meseca za klijente Banke*, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

Promenljiva kamatna stopa za klijente Banke*: 3M BELIBOR + 6,57% na godišnjem nivou

Promenljiva kamatna stopa za ostale klijente: 3M BELIBOR + 11,52% na godišnjem nivou

Metoda obračuna kamatne stope: Proporcionalna

Naknada za puštanje keš kredita sa osiguranjem u korišćenje:

- 2% od iznosa odobrenog keš kredita za klijente Banke*.

- 3% od iznosa odobrenog keš kredita za ostale klijente.

Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita.


Premija osiguranja kredita (mesečno, na ostatak duga): zaposleni 0,1308%; preduzetnici 0,0375%

*fizičko lice koje prima zaradu preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri

  Klijenti banke Ostali klijenti
Vrsta kredita Otvoreni keš kredit sa osiguranjem u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 300.000 300.000
Period otplate u mesecima 60 60
Mesečni anuitet u dinarima 6.026,08 6.757,80
Godišnja nominalna kamatna stopa 7,60% (3M BELIBOR + 6,57%) 12,55% (3M BELIBOR + 11,52%)
EKS * (na godišnjem nivou)
10,59%
16,75%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 6.000 9.000
Premija osiguranja kredita - mesečno na ostatak duga 0,1308% 0,1308%
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa u dinarima 246 246
Ukupan iznos koji klijent plaća u dinarima 380.620,88 428.000,37
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
*U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 20.07.2020 (1,03%)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR-a vrši se na kvartalnom nivou.

okk-Otvoreni Keš Kredit

Kako do dobijem Otvoreni Keš Kredit?


Pozovite ili dođite da se dogovorimo! Kredit možete dobiti ukoliko ste zaposleni ili ste preduzetnik-paušalac. OKK možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa Vojvođanske banke ili ne – svakako preporučujemo da svoju zaradu primate preko računa u našoj banci, jer u tom slučaju dobijate povoljnije uslove kreditiranja. Ukoliko ste penzioner, imamo rešenje i za vas.

 

Zašto je dobro osiguranje kredita?


Uz OKK keš kredit sa osiguranjem više ne morate da brinete o otplati kredita u nepredviđenim situacijama kao što su gubitak posla, privremena sprečenost za rad (bolovanje), trajni invaliditet ili smrt usled nezgode.

Kako prijaviti štetu?


Da bi proces naknade štete bio što brži, potrebno je prijaviti osigurani slučaj u Vašoj filijali Vojvođanske banke gde ćete dobiti obrazac Prijava štete koji je potrebno da popunite, a uz njega dostavljate sledeću dokumentaciju:

Rizik od smrti usled nezgode ili invaliditeta usled nezgode:

Potvrda o smrti ili drugi dokument iz kojeg se vidi uzrok smrti - u slučaju smrti usled nezgode. Medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje nastanak trajnog invaliditeta iznad 50% - u slučaju invaliditeta

Rizik od privremene sprečenosti za rad (bolovanje duže od 30 dana):

Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad Medicinska dokumentacija koja sadrži ime i prezime lekara koji je pregledao osiguranika (nalaz)

Za svaki dodatni mesec bolovanja potrebno je ponovo doneti gore navedenu dokumentaciju.

Rizik od gubitka posla (nezaposlenost duža od 30 dana):

Rešenje o prestanku radnog odnosa Potvrda o nezaposlenosti i pravu na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti koju je izdala Nacionalna služba za zapošljavanje.

Za svaki dodatni mesec nezaposlenosti duže od 30 dana potrebno je ponovo doneti Potvrdu o nezaposlenosti (najkasnije do 10-og u mesecu za protekli mesec).

refinansiranje postojecih kredita

Refinansiranje


Refinansirajte postojeće kredite, kreditne kartice, dozvoljeni minus, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša!

 


 


 

Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije