Olimpijski keš kredit za penzionere
olimpijski-kes-kredit-za-penzionere kes-kredit-sa-osiguranjem-za-penzionere olimpijski-kes-kredit-vojvodjanske-banke-za-penzionere okk-olimpijski-kes-kredit-vojvodjanske-banke-za-penzionere

Olimpijski keš kredit
za penzionere

  • Fiksna kamatna stopa
  • Bez naknade za puštanje kredita
  • Besplatno životno osiguranje
Keš krediti Vojvođanske banke/Olimpijski keš kredit za penzionere

Olimpijski keš kredit za penzionere je keš kredit sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate i bez naknade za puštanje kredite. Dodatna pogodnost Olimpijskog keš kredita za penzionere je besplatno životno osiguranje tokom celog perioda otplate.


Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: od 50.000 do 2.400.000 dinara

Period otplate: od 13 do 71 mesec

Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa za klijente banke*: 14%.

Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa za ostale klijente: 16%.

Bez naknade za puštanje kredita u korišćenje!

Instrumenti obezbeđenja:

Klijenti banke* – dve blanko menice,

Ostali klijenti – dve blanko menice i administrativna zabrana.


*fizičko lice koje prima penziju preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri

  Klijenti banke Ostali klijenti
Vrsta kredita Olimpijski keš kredit
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita 300.000 RSD
Period otplate u mesecima 48
Mesečni anuitet 8.197,94 RSD 8.502,08 RSD
Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa 14% 16%
EKS * (na godišnjem nivou)
15,01%
17,30%
Naknada za puštanje kredita u korišćenje 0 RSD
Trošak 2 blanko menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća 393.847,26 RSD 408.446,04 RSD
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 9.11.2020.godine
Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije