opsti-uslovi-poslovanja opsti-uslovi-poslovanja-Vojvodjanske-banke naknade-i-provizije- Vojvodjanske-banke tarife-naknade-i-provizije

Opšti uslovi poslovanja
i Naknade/Tarife

opsti-uslovi-poslovanja

Informacije o statusnoj promeni u vezi sa poslovnim imenom, sedištem i osnovnim podacima buduće banke


Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će od 30.04.2021. godine OTP banka Srbija a.d. Beograd i Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, članice OTP grupe, nastaviti da posluju kao jedna banka pod imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. Uvereni smo da ćemo klijentima doneti mnoge pozitivne promene na tržištu uključujući pristup proširenoj mreži naših filijala, ekspozitura i bankomata širom Srbije, unapređenje digitalnih kanala i niz drugih poboljšanja. Od 30.04.2021. godine u primeni će biti izmenjeni Opšti uslovi poslovanja koje možete pogledati OVDE

 

Poštovani klijenti,

Ovde možete preuzeti opšte uslove poslovanja banke, opšte uslove poslovanja u vezi sa platnim uslugama, naknade i provizije (tarife) za platne usluge i terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine.

opsti-uslovi-poslovanja-fizicka-lica
Fizička lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za klijente stanovništva – fizička lica

 


 


 

pravna lica
Pravna lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za privredu

 


 


 

preduzetnici
Preduzetnici

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za preduzetnike