opsti-uslovi-poslovanja opsti-uslovi-poslovanja-Vojvodjanske-banke naknade-i-provizije- Vojvodjanske-banke tarife-naknade-i-provizije

Opšti uslovi poslovanja
i Naknade/Tarife

Poštovani klijenti,

Ovde možete preuzeti opšte uslove poslovanja banke, opšte uslove poslovanja u vezi sa platnim uslugama, naknade i provizije (tarife) za platne usluge i terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine.

opsti-uslovi-poslovanja-fizicka-lica
Fizička lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za klijente stanovništva – fizička lica 

 


 


 

pravna lica
Pravna lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za privredu 

 


 


 

preduzetnici
Preduzetnici

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za preduzetnike