opsti-uslovi-poslovanja- fizicka-lica opsti-uslovi-poslovanja- registrovana-poljoprivredna-gazdinstva naknade-provizije- fizicka-lica tarife-naknade-provizije- fizicka-lica

Opšti uslovi poslovanja
i Naknade/Tarife

Važeći od 30.04.2021.

Оpšti uslovi poslovanja /Оpšti uslovi poslovanja i Naknade/Tarife - Važeći od 30.04.2021.

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene pripajanja

Poštovani klijenti,

Želimo da vas obavestimo da su Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, matični broj 08603537 (u daljem tekstu: Vojvođanska banka), u svojstvu društva sticaoca i OTP banka Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, matični broj 07552335, (u daljem tekstu: OTP banka Srbija) u svojstvu društva prenosioca, u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja na osnovu koje će se OTP banka Srbija pripojiti Vojvođanskoj banci.

Predviđeni dan pripajanja je 30.04.2021. godine. Pravna posledica statusne promene pripajanja podrazumeva prenos celokupnih prava, obaveza i imovine OTP banke Srbija na Vojvođansku banku, usled čega će sa 30.04.2021. godine doći do formalnog prestanka postojanja OTP banke Srbija kao pravnog lica. Nakon toga, Vojvođanska banka će kao univerzalni pravni sledbenik nastaviti poslovanje sa klijentima Vojvođanske banke i OTP banke Srbija s tim da će danom pripajanja, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad promeniti naziv i nastaviti da posluje pod imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, sa sedištem: u Novom Sadu, na adresi Trg slobode 5, matični broj: 08603537, PIB: 100584604, račun: 908-32501-57, S.W.I.F.T.: OTPVRS22.

Naša ambicija je da budemo vodeća finansijska institucija u Srbiji po veličini aktive, broju ekspozitura i veličini kreditnog i depozitnog portfolija, ali i da budemo prepoznati kao lider u inovacijama i u korisničkom iskustvu koje pružamo svojim klijentima. Uvereni smo da ćemo ovom statusnom promenom doneti mnoge pozitivne promene na tržištu, a pre svega vama, našim klijentima.

Imaćemo proširenu mrežu naših ekspozitura, filijala i bankomata širom Srbije, unapređenje digitalnih kanala i niz drugih poboljšanja za sve segmente klijenata. Tako će klijenti fizička lica imati značajne novine u pogledu elektronskog bankarstva, dok će klijenti malog biznisa, MSP i privrede imati na raspolaganju mogućnost uvođenja e-commerce usluge, koja predstavlja savršen način da poboljšaju i unaprede svoju prodaju time što im otvaramo novi kanal prodaje potpuno onlajn.

Ovde možete preuzeti Opšte uslove poslovanja buduće banke, Opšte uslove poslovanja u vezi sa platnim uslugama, naknade i provizije (tarife) za platne usluge i terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 30.04.2021. godine. Takođe, u cilju vaše blagovremene i potpune informisanosti, pripremili smo dokument sa najčešćim pitanjima i odgovorima koji vas molimo da pažljivo pročitate a koji se nalazi na dnu ove stranice.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI VAŽE OD 30.04.2021.Opšti uslovi poslovanja za kreditne kartice koji važe od 30.04.2021.


Opšti uslovi poslovanja za platne usluge koji važe od 30.04.2021.


Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala koji važe od 30.04.2021.


Opšti uslovi poslovanja za jednokratne platne transakcije koji važe od 30.04.2021.


Opšti uslovi poslovanja za prihvatanje platnih instrumenata na prodajnom mestu trgovca koji važe od 30.04.2021.


TARIFE NAKNADA I TROŠKOVA KOJI VAŽE OD 30.04.2021.


PREGLED KAMATNIH STOPA I NAKNADA KOJE VAŽE OD 30.04.2021


TERMINSKI PLAN KOJI VAŽI OD 30.04.2021.


NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI