Osiguranje nekretnina Osiguranje nekretnina Osiguranje nekretnina Osiguranje nekretnina

Osiguranje nekretnina

Osiguranje /Osiguranje nekretnina
 • Osiguranje kuće ili stana
 • Požarni rizici, izliv vode iz instalacija, zemljotres, poplava (opciono)
 • Trajanje osiguranja je minimalno 1 godina

Od čega zavisi premija?

 • Izabranog paketa rizika - osnovna premija
 • Vrste gradnje (masivna ili ostala gradnja)
 • Položaja objekta u odnosu na skladišta lako zapaljivih materijala– doplatak 100% za jedinstveni rizik (do 25m u krugu objekta)
 • Nastanjenosti objekta (stalno nastanjen ili nenastanjen objekat)
 • Trajanja osiguranja (kratkoročno ili višegodišnje)
 • Dopunskih ugovaranja (posebne klauzule) – zemljotres,poplava
 • Načina plaćanja premije

Kome je proizvod namenjen?

Prvenstveno korisnicima stambenih i hipotekarnih kredita koji su u obavezi da imaju osiguranje nekretnine na koju se stavlja hipoteka. Svakako i klijenti koji nisu korisnici kredita mogu osigurati svoje nekretnine.


Vaši benefiti

 • Zašitita vašeg doma od neželjenih šteta