OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa

Paket za mlade

Paketi / Paket za mlade

Za klijente između 18 i 25 godina dostupan je Paket za mlade

Šta možete koristiti u Paketu za mlade?

Obavezni elementi paketa:

  • Dinarski i devizni (EUR) tekući račun
  • DinaCard debitna kartica
  • Mastercard prepaid kartica
  • Elektronsko bankarstvo
  • Mobilno bankarstvo

Opcioni elementi paketa:

  • SMS servis

Osnovna cena paketa za obavezne elemente paketa 150 RSD, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni element paketa.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

 

Na našem kalkulatoru izračunajte cenu paketa, uključenjem ili isključenjem opcionih elemenata paketa:


Opcioni elementi paketa:

Mesečne naknade:

RSD

150,00