OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa

Paket za penzionere

  • Paket za bezbrižne penzionerske dane
  • Izaberite kreditnu kartica
  • Sef
Paketi / Paket za penzionere

Šta možete koristiti u Paketu za penzionere?

Obavezni elementi paketa:

Opcioni elementi paketa:

  • SMS servis – efikasna kontrola stanja i promena na vašim računima i platnim karticama
  • Mastercard Installment kreditna kartica
  • Visa Olympic kreditna kartica
  • Visa Moja kreditna kartica
  • Sef

Osnovna cena paketa za obavezne elemente paketa200 RSD, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni element paketa.


Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

 

Na našem kalkulatoru izračunajte cenu paketa, uključenjem ili isključenjem opcionih elemenata paketa:


Opcioni elementi paketa:

Mesečne naknade:

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

200,00