OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa OTP paketi računa

Paket za klijente sa zaradom

 • Povoljnija mesečna naknada za korišćenje kreditne kartice
 • Aktivirajte elektronsko i mobilno bankarstvo!
Paketi / Paket za klijente sa zaradom
Otvorite Paket za klijente sa zaradom Vojvođanske banke u bilo kojoj filijali i koristite proizvode i usluge po povoljnijoj naknadi!

Šta vas očekuje u Paketu za klijente sa zaradom?

Obavezni elementi paketa:

 • Dinarski i devizni EUR tekući račun
 • DinaCard debitna kartica
 • Mastercard Debit beskontaktna kartica
 • Elektronsko bankarstvo
 • Mobilno bankarstvo

Opcioni elementi paketa:

 • SMS servis
 • Mastercard Installment kreditna kartica
 • Visa Olympic kreditna kartica
 • Visa Moja kreditna kartica
 • Sef

Osnovna cena paketa za obavezne elementne paketa 250 dinara, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni elementi paketa.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

 

Na našem kalkulatoru izračunajte cenu paketa, uključenjem ili isključenjem opcionih elemenata paketa:


Opcioni elementi paketa:

Mesečne naknade:

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

250,00