PayPal


Kako otvoriti PayPal nalog?

Da bi ste obavljali transakcije preko PayPal-a (kupovali ili prodavali na sajtovima poput eBay) potrebno je otvoriti račun i registrovati se na PayPal. Da bi otvorili PayPal račun potrebna Vam je debitna ili kreditna kartica. Kartice koje možete koristiti su Visa Virtual, kartica namenjena kupovini na Internetu, kao i sve VISA i Mastercard kartice Vojvođanske banke.Nakon registracije, potrebno je izvršiti verifikaciju kartice i tom prilikom se rezerviše 1,50 EUR. Rezervacijom 1,50 EUR na računu, dobijate jedinstveni 4-cifreni PayPal kod koji je potrebno uneti kako bi se verifikacija kartice uspešno izvršila.

PayPal kod koji treba da unesete možete videti na e-Bankingu , u pregledu rezervacija za kartice koja je vezana uz PayPal nalog. Rezervacija za datu transakciju i kod će biti prikazani odmah nakon transkacije i biće vidljiva u sledećih 24h do 48h.

SMS servis

Ukoliko imate aktiviran SMS servis za kontrolu transakcija za datu karticu, 4-cifreni PayPal kod ćete dobiti u SMS poruci (primer: 15.05.2013, 09:00, Visa: 4174….6833. Iznos: 1,50 EUR. Lokacija: PP*1507CODE. Raspolozivo 20 EUR. Vojvođanska banka).

 

 

Ažuriranje i Kontakt centar

Na svom PayPal profilu u svakom momentu možete menjati podatake, dodavati kartice, email adrese, dodatna podešavanja, pregledati stanje računa u evrima i dolarima, pregledati izvršene kupovine, transakcije i naplate.


PayPal kod takođe možete dobiti i u najbližoj filijali ili pozivanjem Kontakt centra.