Platni računi Platni računi Platni računi Platni računi

Platni računi


DINARSKI I DEVIZNI TEKUĆI RAČUN

Dinarski i devizni tekući računi su namenjeni svim fizičkim licima bez obzira da li primaju platu, penziju ili im je račun potreban u druge svrhe.

Otvaranje dinarskog i deviznog tekućeg računa je besplatno, pri čemu ste u mogućnosti da koristite brojne usluge banke:

  • Prijem novca na račun, iz zemlje i inostranstva
  • Plaćanje platnim karticama
  • Izdavanje čekova
  • Dozvoljeno prekoračenje
  • SMS usluga
  • Servis elektronskog bankarstva i dr.

Dinarski i devizni tekući račun mogu biti uključeni u paket koje banka ima u svojoj ponudi.

PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA

Platni račun sa osnovnim uslugama je namenjen fizičkim licima koja imaju zakonit boravak u Republici Srbiji bez obzira da li primaju platu, penziju ili im je račun potreban u druge svrhe.

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.

Osnovne usluge koje se odnose na dinarski platni račun sa osnovnim uslugama obuhvataju:

  • usluge otvaranja, vođenja i gašenja računa,
  • usluge uplate gotovog novca na račun,
  • usluge isplate gotovog novca sa računa na šalterima ili bankomatima i drugim sličnim uređajima,
  • usluge prenosa novčanih sredstava sa/na račun i to direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja uključujući trajni nalog.

Platni račun ne može biti uključen u paket, niti je moguće korišćenje čekova.


Ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije