Poslovne platne kartice i POS terminali

Imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa platnim karticama, član smo DinaCard nacionalnog sistema i Visa Internacional sistema i imamo licence na osnovu kojih smo formirali sopstvenu mrežu primalaca kartica.

Naša ponuda

Visa Business Charge

Korišćenje

 

Plaćajte ili podižite novac u zemlji i inostranstvu na svim isplatnim mestima obeleženim VISA oznakom.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 3 godine.

DinaCard Poslovna kartica

Korišćenje

 

Plaćajte ili podižite novac u zemlji na svim mestima obeleženim DinaCard oznakom.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 3 godine.

Visa Business Classic

Korišćenje

 

Plaćajte ili podižite novac u zemlji i inostranstvu na svim isplatnim mestima obeleženim VISA oznakom.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 3 godine.

POS terminali
POS terminali

Unapredite i učinite efikasnijim svoje poslovanje prihvatanjem platnih kartica iz programa VISA, Mastercard/Maestro i Dina preko POS terminala.