Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Internet prezentacija Banke www.voban.rs (u daljem tekstu Internet prezentacija) u vlasništvu je Vojvođanske banke a.d. Novi Sad ( u daljem tekstu: Banka) Za pristup Internet prezentaciji Banke i podacima koji se nalaze na njoj važe sledeći Uslovi korišćenja:


Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije koje su dostupne na Internet prezentaciji Banke su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije koje Banka objavljuje na svojoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Banka može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj Internet prezentaciji. Banka se trudi da stalno ažurira podatke na svojoj Internet prezentaciji. Ipak, može se desiti da se podaci u međuvremenu promene. Iz ovog razloga, Banka ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa svoje Internet prezentacije, jer su one samo informativnog karaktera. Takođe, Banka ne može biti odgovorna za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na Internet prezentaciji. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite Info centru Vojvođanske banke pozivom na broj 0800 23 23 22 ili posetite vama najbližu filijalu Banke.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je saglasan da koristi Internet prezentaciju Banke na sopstvenu odgovornost tako da Banka nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak koji može da nastane prilikom upotrebe Internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji su njen sastavni deo. Shodno navedenom, Banka neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja Internet prezentacije i njenog sadržaja ili u slučaju nedostupnosti iste.

Autorska prava

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku, odnosno Banci. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo su u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja Internet prezentacije, na bilo koji način.

Promena pravila

Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Pravila privatnosti. Svaka promena Pravila privatnosti će biti objavljena blagovremeno. O važnim promenama i dopunama svi korisnici biće na vreme informisani objavom na Internet prezentaciji.

Prikupljanje i zaštita podataka korisnika

Banka u skladu sa zakonskim propisima štiti privatnost svakog korisnika. Na Internet prezentaciji Banke postoji mogućnost prikupljanja ličnih podataka korisnika (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke korisnik ostavlja potpuno dobrovoljno, u formularu, čime daje saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontaktiranja, statističke obrade posećenosti bančine Internet prezentacije, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima Banke ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima. Korišćenjem Internet prezentacije Banke korisnik potvrđuje da je upoznat sa načinom prikupljanja ličnih podataka u skladu sa zakonom i da je saglasan sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Banka sve podatke čuva i obrađuje uz najsavremenije mere zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Banke. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima Banka sarađuje u pružanju usluga klijentima i sa kojima ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka.

Datu saglasnost svaki korisnik može da opozove u svako doba, dostavljanjem pisanog obaveštenja Banci, a takođe može iskoristiti i sva zakonska prava u slučaju da smatra da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr)

Korišćenje kolačića

Korišćenjem Internet prezentacije Banke Korisnik prihvata korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postavljaju na računaru korisnika i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom posete Internet prezentacije Banke šalju nazad informacije o internet sajtovima sa kojih je Korisnik došao na Internet prezentaciju Banke, kao i putanju Korisnika kroz Internet prezentaciju Banke. Ove informacije pomažu Banci da bolje upozna korisnike svoje Internet prezentacije a u cilju poboljšanja pretrage i unapređenja njene funkcionalnosti. Korisnik može onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja omogućava podešavanje svih ili nekih kolačića. Više informacija o upravljanju kolačićima Korisnik može pronaći na sledećim linkovima: https://support.google.com/chrome/answer/ 95647?hl=sr i https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/

Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu (Google AdWords remarketing)

Zakupljenim formama za oglašavanje na Internet prezentaciji Banke omogućava se ponovno prikazivanje (direktno ili aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristika svojih proizvoda. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda. Every user may, at any time, revoke their granted consent by submitting a written notification to the Bank and they may also exercise all legal rights in case they consider that data were processed in an unauthorised manner (right to information, access to data, etc.)
Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posetiocima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se oglašavalo, tj. posetiocima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.
Prilikom internet oglašavanja Banka koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili internet sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju. Kako je oglašavanje namenjeno isključivo osobama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima /proizvodima / uslugama koji se ponovo oglašavaju / reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog kolačića čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.
Ukoliko bilo koje lice koje je posetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja ne želi korišćenje kolačića na ranije navedeni način, njihovo korišćenje može onemogućiti aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja omogućava da Korisnik podesi sve ili neke kolačiće. Više informacija u vezi sa Google AdWords remarketing-om možete potražiti na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336, a u vezi sa Facebook retargeting-om više informacija možete potražiti na https://www.facebook.com/policies/cookies/. Banka zadržava pravo da u svako doba izmeni Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Banke www.voban.rs. Internet prezentacija Banke kao i Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja internet prezentacije Banke ili Uslova korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.