Plasmani
privreda-plasmani-voban privreda-plasmani privreda-plasmani-vojvodjanska-banka vb-plasmani

Plasmani

Kreditni proizvod koncipira se na osnovu konkretnog zahteva, na osnovu vaših mogućnosti i specifičnih potreba. Pratimo vaš razvoj poslovanja i unapređujemo svoju ponudu. Na raspolaganju su vam kratkoročni i dugoročni krediti, u dinarima, sa primenom valutne klauzule ili u devizama za sledeće namene:

 • Krediti za obrtna sredstva
 • Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu
 • Dugoročni krediti
 • Revolving kreditna linija
 • Višenamenska kreditna linija
 • Eskont menica
 • Eskont loro akreditiva
 • Drugi kreditni proizvodi

Garancije, akreditivi i drugi oblici jemstva

Uspešno poslovanje naših klijenata nam je prioritet u svakom trenutku. Istovremeno, veoma nam je značajno da vaše poslovanje bude i sigurno, a svi potencijalni problemi predvidljivi.

Kao rezultat dobrog poslovnog odnosa izgrađenog sa svojim klijentima i zahvaljujući obostrano ukazanom poverenju, u prilici smo da svojim legitimitetom, ugledom i značajem izgrađenim u zemlji i inostranstvu, ponudimo klijentima sledeće instrumente jemstva:

 • Nostro garancije - carinske, za ozbiljnost ponude (za učešće na tenderu), za povrat avansa, za uredno vraćanje kredita, za dobro izvršenje posla i druge vrste dinarskih i deviznih garancija
 • Garantne isprave
 • Nostro akreditivi - omogućavaju plaćanje obaveza prema inostranstvu
 • Avaliranje menica
 • Pisma o namerama sa elementima obaveznosti
 • Druga jemstva