krediti krediti krediti krediti

Senior Otvoreni Keš Kredit

  • Životno osiguranje tokom celog perioda otplate!
  • Brzo i jednostavno do 2.000.000 dinara sa rokom otplate
    i do 83 meseca ukoliko ste klijent Banke!
Gotovinski krediti /Senior Otvoreni Keš Kredit

Senior Otvoreni Keš Kredit je privlačan, rastegljiv, isplativ, dugoročan nenamenski keš kredit sa osiguranjem kome samo vi nalazite namenu.

Zašto je OKK SENIOR upravo za vas?


Iznos kredita do 2.000.000 dinara I rok otplate i do 83 meseca za klijente Banke *!

Naknada za puštanje kredita se može platiti iz kreditnog iznosa!

Bez troškova premije životnog osiguranja (Premije za životno osiguranje plaća Banka u ime Korisnika kredita)

Ukoliko ste klijent Banke kao obezbeđenje po kreditu dovoljna je samo menica!

Refinansirajte kredit, kreditnu karticu i druge obaveze, uz mogućnost dodatnog iznosa gotovine ukoliko vam je potrebna!

Ukoliko se opredelite da penziju primate preko računa u našoj Banci dobijate posebno atraktivnu kamatnu stopu!

* fizičko lice koje prima penziju preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: 50.000 - 2.000.000 dinara za klijente Banke odnosno do 1.200.000 dinara za ostale klijente

Period otplate: od 13 do 83 meseca za klijente Banke* u zavisnosti od visine penzije odnosno do 72 za ostale klijente

Promenljiva kamatna stopa (na godišnjem nivou):

Klijenti Banke*: 3M BELIBOR + 10,12%

Ostali: 3M BELIBOR + 13%

Naknada za puštanje kredita u korišćenje: 2% od iznosa odobrenog kredita za klijente Banke* odnosno 2,5% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente.

Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita!

* fizičko lice koje prima penziju preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Obezbeđenje

Reprezentativni primeri

  Klijenti banke Ostali klijenti
Vrsta kredita Senior Otvoreni keš kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 300.000 300.000
Period otplate u mesecima 48 48
Mesečni anuitet u dinarima 7. 858.96 8. 287.68
Godišnja nominalna kamatna stopa 11,74% (3M BELIBOR + 10,12%) 14,62% (3M BELIBOR + 13,0%)
EKS * (na godišnjem nivou)
13,68%
17,32%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 6.000 7.500
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa u dinarima 246 246
Ukupan iznos koji klijent plaća u dinarima 383,575.93 405,654.91
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
*U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 12.02.2020. (1,62%)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR -a vrši se na kvartalnom nivou.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije