Specijalni računi Specijalni računi Specijalni računi Specijalni računi

Specijalni računi

  • Besplatno otvaranje računa
  • Siguran priliv novčanih sredstava

 

 


Poslovi otvaranja i vođenja namenskih računa za kupoprodaju hartija od vrednosti


Čemu služe namenski računi?

Namenski novčani račun koristite kada nameravate da trgujete svojim hartijama od vrednosti (u daljem tekstu: HoV). To je račun koji vam služi za priliv novčanih sredstava, po osnovu prodatih HoV ili za uplatu novčanih sredstava prilikom kupovine HoV.


Valute namenskih računa

Namenski dinarski (RSD) računi za kupovinu i prodaju HoV se otvaraju kada želite da trgujete dinarskim HoV, a devizni (EUR) kada želite da trgujete obveznicama RS izdatim za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana.Navedene račune u dinarima ili evrima može otvoriti besplatno u svim organizacionim jedinicama Vojvođanske banke.

Depoziti

INFO!


Navedene račune u dinarima ili evrima može otvoriti besplatno u svim organizacionim jedinicama Vojvođanske banke.

 

 

 

Korisne informacije

Potrebne su vam detaljnije informacije?