Login Login
 • Tender za održavanje higijene 2017

  Vojvodjanska Banka,

   

              Prikuplja ponude  za nabavku usluga:​

  higijenskog održavanja filijala i ekspozitura Vojvođanske Banke a.d. Novi Sad, regioni Beograd, Južnja Srbija i Južna Vojvodina  (59 lokacija) ukupne površine oko 14.673,39 m². (spisak lokacija u Prilogu 1)           

  Ponuđač treba da ispunjava sledeće uslove i za iste da priloži dokaze:

  • Minimum 50 higijeničara u redovnom radnom odnosu.
  • O održavanim površinama u poslednje tri godine (2013, 2014, 2015).
  • Dokaz o posedovanju potrebnih mašina za rad (listu osnovnih sredstava).
  • Ukoliko ponuđač ima poslovnu banku za klijenta u referentnoj listi potrebno je da navede objekte koje održava (centralu i/ili filijale) po broju (ne i kvadraturi), kao i da li se svi objekti nalaze na teritoriji Beograda ili celoj teritoriji Srbije.
  • da garantuju odzivno vreme u slučaju vanrednih intervencija kao što su poplave, izlivanje kanalizacije, sneg, led i sl. (obavezno je dostaviti kopije saobraćajnih dozvola za minimum 5 dostavnih vozila u vlasništvu) Pisana izjava odgovornog lica sa odzivnim vremenom.
  • da poseduje savremena, ekološka sredstva za održavanje higijene za koje je potrebno dostaviti sertifikate kao i izjavu odgovornog lica da će se ista koristiti za rad (obavezno je korišćenje sredstava za čišćenje u originalnoj ambalaži sa deklaracijom proizvođača; koncentrovana sredstva nisu prihvatljiva)
  • Bilans stanja i bilans uspeha za poslednje 3 godine (2013, 2014, 2015.)
  • Ponuda mora biti dostavljena za sve navedene stavke
    

  Održavanje filijala, ekspozitura treba obavljati prema sledećem opisu poslova:

  Svakodnevno održavanje:

  1. Pražnjenje i brisanje kancelarijskih, kuhinjskih i toaletnih korpi za otpatke i uništivača papira. Odvajanje smeća na PET, MET i papirnu ambalažu i iznošenje smeća iz objekta.
    
  2. Brisanje i pranje svih podova (u kancelarijama, hodnicima, kafe kuhinjama, toaletima i sl.)
    
  3. Brisanje prašine sa:  
   • stolova
   • radnih komoda
   • plakara
   • računara
   • kopir aparata
   • telefona
   • stolica
   • nameštaja
   • prekidača za svetla
   • protivpožarnih aparata
   • žardinjera
   • radijatora i maski 
  1. Brisanje i glancanje površina
   • ulazna vrata
   • kancelarijska vrata
   • unutrašnje staklene površine (pregradna vrata, prozori i sl.)
   •  
  1. Dnevno održavanje saksijskog cveća i cveća u žardinjerama u poslovnom prostoru

  2. Čišćenje toaleta kvalitetnim ekološkim vodo-razgradivim sredstvima za dezinfekciju :
   • pranje lavaboa
   • brisanje i glancanje slavina za vodu
   • pranje WC šolje, daske, poklopca, itd.
   • brisanje pločica i ogledala
   • nabavka i dopuna sredstava za higijenu ( toaletni papir, sapun, ubrusi i sl.)
   • pražnjenje i brisanje kanti za smeće
   • pranje podova 
  1. Usisavanje podova (tepiha i itisona u svim kancelarijama i hodnicima)

  2. Čišćenje svih pripadajućih trotoara.
  1. Čišćenje trotoara od snega i leda (u prvih tri sata rada objekta, a najkasnije do 11:30 časova ili u skladu sa postojećim propisima o uredjenju pojedinih gradova)
    

  Nedeljne obaveze:

   • Brisanje i poliranje nameštaja i tehničkih uređaja
   • Detaljno čišćenje toaleta sredstvima za dezinfekciju
   • Usisavanje mebliranog nameštaja
   • Brisanje prašine sa zidnih slika i kalendara
   • Brisanje prašine sa biljaka i obnavljanje istih u poslovnom prostoru
   • Pranje spoljnih staklenih površina izloga
   • Detaljno/mokro čišćenje radijatora, utičnica, prekidača
   • Poliranje mermera i granita
   • Čišćenje otirača 

  Dvonedeljne obaveze:

   • Šišanje trave oko objekta (za filijale koje imaju zelene površine i zakonsku obavezu da je održavaju)

  Mesečne obaveze – Generalna čišćenja:

   • Pajanje svih prostorija (zidovi, plafoni i sl.)
   • Detaljno brisanje i poliranje nameštaja i tehničkih aparata antistatičkim sredstvima
   • Detaljno čišćenje rasvetnih tela (na plafonu) i slične opreme

  Tromesečne obaveze:

   • Mašinsko pranje mermera/pločica i sl. tvrdih podova rotacionim ili kombinovanim mašinama
   • Površinsko brušenje (gde to može) – nanošenje dva zaštitna sloja i glancanje tvrdih podova
   • Dubinsko/mašinsko pranje mebliranog nameštaja
   • Dubinsko/mašinsko pranje itisona (praškastim/suvim metodom)
   • Pranje venecijanera
   • Pranje svih prozorskih zavesa u objektu (trakastih,markizet, i sl.)
   • Pranje svih spoljnih fasada (osim kod filijala čije su fasade potpuno u staklu) 

  Godišnje održavanje
        -   Dezinsekcija i deratizacija​
  Napomena: 

   • U filijali Zrenjanin postoji garaža površine 1400 m2 koja nije ušla u ukupnu kvadraturu za ovu filijalu a koja treba da se čisti tomesečno. Arhivski prostor na drugom spratu filijale Zrenjanin treba očistiti jednom godišnje.
   • U filijali Kraljevo postoji prostor površine 642 m2 koji nije ušao u ukupnu kvadraturu za ovu filijalu a koja treba da se čisti dva puta godišnje. Neka se i ova površina ukalkuliše u ukupnu cenu po kvadratnom metru
   • Sva sredstva za rad, uključujući neophodne mašine, aparate i potrošna sredstva (deterdžente, krpe, rukavice, kese za smeće, itd.) obezbeđuje Ponuđač.
   • Ponuđač je takođe obavezan da obezbedi kvalitetan higijenski materijal,
   • Higijenski materijal se obavezno dostavlja direktno na objekte
   • Potrebno je ukalkulisati i ugraditi  svu potrebnu sanitarnu galanteriju (dozatore za higijenski materijal, osveživače prostorija, osveživače i dezinfikatore wc šolja...), tamo gde ih nema.
     

    Takođe, ponuđać je u obavezi da u ponudi:
   • Da pisanu izjavu da će prihvatiti u radni odnos na radno mesto održavanja higijene i zaposlene koje mu Banka bude navela, a koje su ranije radile u Banci na istim tim poslovima
                                             
    Pre potpisivanja ugovora izabrani ponuđač mora da obezbedi sledeće:
     
  • tačan broj zaposlenih sa popunjenim imenima i prezimenima u tabeli, koji bi bili angažovani na poslovima održavanja higijene (sa priloženim kopijama M3A obrazaca). Radno vreme na održavanju higijene u filijalama/ekspoziturama je okvirno 4 sata pred kraj radnog vremena odgovarajuće filijale/ekspoziture,
  • ponuđač je takođe obavezan da dostavi spisak izvršioca sa priloženim kopijama M3A, koji bi bili zamene za gore pomenute izvršioce u slučaju godišnjih odmora, bolovanja i sl.
  • kontrolore kvaliteta koji bi bili zaduženi za kontakt sa nadležnim osobljem Banke (navesti ime, prezime i kontakt telefon)
  • Potvrda o nekažnjavanju u poslednjih 3 godine izdata od strane Trgovinskog suda ne starija od 3 meseca (fotokopija)
  • Bankarsku garanciju u visini mesečnog iznosa ugovorenog posla

   
  Potrebno je dostaviti:

  1. Cenu u dinarima po m2 bez PDV-a , na mesečnom nivou, za navedene opise poslova, bez mogućnosti korekcije u periodu od 1 (jedne) godine.
  2. Cenu u dinarima po sat/čoveku bez PDV-a,  za vanredno čišćenje po pozivu,  bez mogućnosti korekcije u periodu od 1 (jedne) godine.
    
               Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 20.12.2016 ,  preporučenom poštom ili ličnom dostavom na sledeću adresu:

  Vojvođanska Banka  a.d. Novi Sad,
  n/r Zoran Štrbo
  Novi Sad, Trg Slobode 7
  Ponuda za higijensko održavanje Vojvođanske Banke – NE OTVARATI
   
  *U okviru ponude navesti kontakt e-mail adresu zbog potreba brže komunikacije.

  Ponude koje stignu posle roka za dostavu dokumentacije, kao i nepotpune ponude, neće se uzeti u razmatranje i biće odbijene kao neispravne.

  Sve objekte je moguće obići i pregledati pre dostavljanja ponude uz prethodni dogovor.

  Sve troškove nastale prilikom sastavljanja ponude snosi ponuđač.

  Podnošenjem ponude ponuđač prihvata uslove ovog poziva.

  Banka zadržava pravo da uslugu dodeli u zavisnosti od dobijenih ponuda, posebno za objekte filijala. Banka zadržava pravo da ne prihvati nijednu dostavljenu ponudu bez ikakvog obrazloženja ukoliko proceni da je to u njenom najboljem interesu.

   

  Sva eventualna pitanja možete postaviti u pisanom obliku i poslati na ime ili uputiti elektronski na sledeće e-mail adrese: predrag.lukovic@voban.groupnbg.com, jelena.strangarov@voban.groupnbg.com, ljubisa.rajin@voban.groupnbg.com. Svi odgovori zajedno sa pitanjima će biti dostavljeni svim ponuđačima radi istovetnih uslova na konkursu. Kontaktiranje bilo koje druge osobe u Banci po ovom pitanju automatski diskvalifikuje ponuđača.

   

  Unapred se zahvaljujemo na učešću
  S' poštovanjem​

  Prilog 1. Spisak lokacija

  R.bCentrala/RegionPoslovni prostor
  Premises
  površina
  area (m2)
  1BeogradBeograd, Bul. Kralja Aleksandra 181145,00
  2Beograd, Kralja Milana 17156,00
  3Beograd, Njegoševa 72130,00
  4Beograd, Ruzveltova 10165,00
  5Beograd, Trg Nikole Pašića 5175,00
  6Beograd, Vojvode Stepe 37160,00
  7Beograd Metropol, Kralja Aleksandra 74133,00
  8Borča, Bratstva i jedinstva 8980,00
  9Beograd, Banjica Paunova 2465,00
  10Beograd, Bul. Zorana Djindjica 141108,00
  11Beograd, Bul.Despota Stefana 112120,00
  12Beograd, Crveni krst V. Šupljikca 53-55203,00
  13Beograd, Dedinje Neznanog junaka 7135,00
  14Beograd, Jurija Gagarina 153a180,00
  15Beograd, Požeška 6999,00
  16Beograd, Senjak Bulevar V. Mišića 41220,00
  17Beograd, Vidikovac Patrijarha Joanikija 34127,00
  18Beograd, Vojislava Ilića 94b126,00
  19N.Bg, Bul. Mihaila Pupina 111, (filijala)1.269,00
  20Obrenovac, Karađorđeva 6188,00
  21Pančevo, Trg kralja Petra I 11662,00
  22Zemun, Glavna 23152,00
  23Zemun, Magistratski trg 1675,00
  24Južna SrbijaAleksandrovac, 29. novembra 21180,00
  25Arilje, Sv. Ahilija 55150,00
  26Bajina Bašta, Dušana Jerkovića 2206,00
  27Gornji Milanovac, Vojvode Milana 1180,00
  28Ivanjica, Perse Rajevic 2187,00
  29Kraljevo, Trg srpskih ratnika 30594,00
  30Kruševac, Trg kosturnice bb450,00
  31Kuršumlija, Kosovska 1275,00
  32Lazarevac, Karadjordjeva 1788,00
  33Nova Varoš, Svetog Save 3880,00
  34Novi Pazar, Stevana Nemanje 110215,00
  35Požega, Kneza M.Obrenovica 1142,00
  36Priboj, Nemanjina 4774,00
  37Prijepolje, Sandžačih brigada 15115,00
  38Raška, Nemanjina bb57,00
  39Sjenica, Milorada Jovanovića bb70,00
  40Trstenik, Čajkina 1125,00
  41Užice, Trg Svetog Save 71.105,00
  42Valjevo, Vuka Karadžića 20250,00
  43Loznica, Pop Lukina 6151,00
  44Šabac, Karadjordjeva 20203,00
  45Južna VojvodinaBela Crkva, 1. oktobra 64127,25
  46Inđija, Vojvode Stepe 16642,14
  47Pećinci, Slobodana Bajića 3500,00
  48Plandište, Vojvode Putnika 45130,00
  49Vršac, Dositejeva 2 660,00
  50Bačka Palanka, Kralja Petra I 7212,00
  51Bagljaš, Bul. Veljka Vlahovića 1488,00
  52Irig, Nikole Tesle 6100,00
  53Kać,  Kralja Petra I 9a132,00
  54Ruma,  Železnička 5-7350,00
  55S.Mitrovica, Trg Vojvođanskih  brigada bb797,00
  56Sečanj,  Vožda Karađorđa 7488,00
  57Zrenjanin 4. juli 2056,00
  58Zrenjanin, Trg Zorana Djindjica bb1.159,00
  59Žitište,  Cara Dušana 662,00
    Ukupno kvadrata14.673,39​