Login Login

1. Info centar
info@voban.rs
Telefon 0800 23 23 22 ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)
Radno vreme: 24h dnevno
Informacije vezane za poslove sa privredom i stanovništvom

2. Opšte informacije
office@voban.rs 

3. Kontakt za medije
press@voban.rs

Telefon +381 (0) 11 2228 481/ +381 (0) 11 30 19 965

4. Platne kartice
vobcentar@voban.rs
Telefon +381 21 520 333
Dežurna služba za informacije i prijave vezane za platne kartice 24h dnevno

5. Prigovori

Poštovani,

Banka Vas obaveštava da prigovor na rad i postupanje Banke, možete podneti u pisanoj formi u svim filijalama Banke, putem pošte, putem kontakt forme na linku odnosno, elektronskom poštom na-mail adresu prigovori@voban.rs .

Po primljenom prigovoru, Banka će izvršiti proveru Vaših navoda i odgovoriti Vam u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, odnosno u roku od 30 dana u izuzetnim slučajevima.

Napomena: Sve primedbe u elektronskoj formi na rad Banke, klijenti mogu slati isključivo na adresu: prigovori@voban.rs . Primedbe upućene na bilo koju drugu adresu, Banka neće smatrati prigovorom niti će postupati u smislu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Ukoliko ne primite odgovor Banke u navedenom roku ili istim niste zadovoljni, imate mogućnost da se obratite pritužbom Narodnoj Banci Srbije, Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga Poštanski fax 712 ili na e-mail adresu zastita.korisnika@nbs.rs .

Vaša Vojvođanska banka a.d. Novi Sad