Login Login

Finansijska tržišta

Trgovanje sa klijentima

Razgranotost mreže, broj klijenata kao i pozicija "market mejkera" i lidera na srpskom deviznom tržištu i tržištu novca omogućava Odeljenju za trgovanje (Sales desk) Vojvođanske banke da ponudi najbolje uslove, najbolje kurseve i najbolje kamate u Srbiji za sve svoje klijente.

Odeljenje za trgovanje sa klijentima karakteriše visok nivo profesionalnosti zaposlenih i brzina realizacije dogovorenih uslova po svakom poslu.

Ponuda korporativnim klijentima obuhvata:
  1. Kupoprodaju deviza,
  2. Forward transakcije (terminske kupoprodaje) deviza,
  3. Depoziti,
  4. Upravljanje valutnim rizicima - detaljnije

Međubankarsko trgovanje

Višedecenijsko prisustvo Vojvođanske banke kako na srpskom tako i na međunarodnom Međubankarskom deviznom tržištu  čini je neprikosnovenim liderom u trgovanju novcem i deviza ma u bankarskom sektoru Srbije.                              
Vojvođanska banka je nosilac razvoja srpskog finansijskog tržišta i zauzima najznačajniji udeo na srpskom tržištu deviza. Osim navedenog, Vojvođanska banka je i banka kontributor referentne kamatne stope BELIBOR - kamatne stope koja predstavlja osnovu za formiranje svih ostalih dinarskih kamata na srpskom finansijskom tržištu.                             
Nosilac međubankarskog FOREX i Money Market trgovanja je FX&MM desk koji pruža usluge kontinuirano i u formi “MARKET MAKER-a” što podrazumeva kotiranje i kupovne i prodajne strane transkacije.

Ponuda srpskim i stranim poslovnim bankama predstavljena je kroz kontinuirano trgovanje u domenu:
  1. FOREX
  2. Forward transakcije
  3. Depoziti
  4. Upravljanje valutnim rizicima
  5. Swap transakcije
  6. Repo operacije      

 

Upravljanje aktivom i pasivom (ALM)

Sektor upravljanja aktivom i pasivom (ALM) sagledava uticaj internih i eksternih poslovnih promena na bilansnu strukturu Banke. Upravljanje aktivom i pasivom je neprekidni proces formulisanja, implementacije, praćenja i prilagođavanja različitih strategija i modela upravljanja pozicijama aktive i pasive Banke, poštujući principe likvidnosti, solventnosti i stabilnosti.

Finansijske institucije

Saradnja Vojvođanske banke sa drugim finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu preliminarno se ostvaruje preko službe Finansijskih institucija pri Finansijskim tržištima.  Otvaranje NOSTRO i LORO računa, razmena SWIFT ključeva, RMA kao i svaka druga korespodencija biće realizovana u ovoj službi.

Pregled tarifa za banke i finansijke institucije - primena od 01.06.2017

Finansijska tržišta

 
Nebojša Pantelić     
Head of Treasury
 + 381 11 222 84 10    
nebojsa.pantelic@voban.rs

 

FX & MM desk

Mario Grizelj     
Head of Trading      
 + 381 11 222 84 15     
mario.grizelj@voban.rs      

Jelena Jauković     
Head of MM desk       
 + 381 11 222 84 14     
jelena.jaukovic@voban.rs

 

Finansijske institucije

Vanja Vlaisavljević 
Financial institutions associate
+ 381 21 4886 759    
vanja.vlaisavljevic@voban.rs

 

Assets and liabilities management (ALM)

Nebojša Gavrilović
Head of ALM department
+381 21 4886 637
nebojsa.gavrilovic@voban.rs

Bojan Benić
ALM expert associate
+381 21 4886 793
bojan.benic@voban.rs  

Sales desk 

Aleksandar Zarić     
Head of Sales desk      
 + 381 11 222 84 18     
aleksandar.zaric@voban.rs     
       
Višnja Petrović
Dealer      
+ 381 11 222 84 12    
visnja.petrovic@voban.rs
 
Goran Sladoje     
Dealer      
 + 381 11 222 84 19     
goran.sladoje@voban.rs  

Nikola Babić
Dealer      
+ 381 11 222 84 13    
nikola.babic@voban.rs