Login Login

Krediti 

 

Kreditni proizvod koncipira se na osnovu konkretnog zahteva klijenta, na osnovu njegovih mogućnosti i specifičnih potreba. Banka prati razvoj poslovanja klijenta i unapređuje svoju ponudu. 

Klijentima su na raspolaganju kratkoročni i dugoročni krediti, kao i krediti u dinarima, sa primenom valutne klauzule ili u devizama za sledeće namene:

  • Krediti za finansiranje obrtnih sredstava;
  • Dinarski kredit za isplatu bruto zarada;
  • Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu;
  • Krediti za lokalne samouprave;
  • Investicioni krediti;
  • Krediti za trajna obrtna sredstva;
  • Krediti sa 100% depozita;
  • Eskont menica;
  • Eskont loro akreditiva;
  • Drugi kreditni proizvodi.

 Krediti iz Apeks zajma Evropske investicione banke

Garancije, akreditivi i drugi oblici jemstva

 

Uspešno poslovanje naših klijenta prioritet je Vojvođanske banke u svakom trenutku. Istovremeno, vrlo nam je značajno da poslovanje naših klijenta bude i sigurno a svi potencijalni problemi predvidljivi. Vojvođanska banka je kao rezultat dobrog poslovnog odnosa izgrađenog sa svojim klijentima i zahvaljujući obostrano ukazanom poverenju, u prilici da svojim legitimitetom, ugledom i značajem izgrađenim u zemlji i inostranstvu ponudi klijentima sledeće instrumente jemstva:

 • Garancije - carinske, licitacione (za učešće na tenderu), za povrat avansa, za uredno vraćanje kredita, za dobro izvršenje posla i druge vrste dinarskih i deviznih garancija;
 • Akreditivi - omogućavaju plaćanje obaveza prema inostranstvu, odnosno naplatu potraživanja iz  inostranstva;
 • Avaliranje menica;
 • Pisma o namerama;
 • Druga jemstva.