Login Login

Vojvođanska banka vam nudi mogućnost da unapredite i učinite efikasnijim svoje poslovanje prihvatanjem platnih kartica iz programa VISA, MasterCard/Maestro i Dina preko POS terminala.

Banka vam može ponuditi različite modele POS terminala u skladu sa potrebama vašeg prodajnog mesta. Pored standardnih dial-up modela POS terminala, za čiji rad su potrebni telefonska linija i izvor napajanja, u ponudi su Ethernet POS terminali koji transakcije obavljaju preko internet mreže. Banka takođe, može da ponudi GPRS POS terminale koji omogućavaju korišćenje POS terminala na lokacijama bez telefonskih linija, kao što su restorani, hoteli i druge specifične delatnosti. POS terminali imaju mogućnost povezivanja sa fiskalnom kasom, što omogućava brži proces prodaje i viši nivo automatizacije.

Vojvodjanska Banka vam garantuje izuzetnu brzinu plaćanja -  novac vam je na raspolaganju već sledećeg radnog dana.

Takodje, nudimo vam i  mogućnost da pored POS terminala koje obezbeđuje banka, koristite i POS terminale koje ste samostalno nabavili uz uslov da ispunjavaju potrebne standarde.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla: pos@voban.rs