Login Login

 

 

Vojvođanska banka ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo u radu sa platnim karticama, član je VISA Internacional sistema i ima licencu na osnovu koje je formirala sopstvenu mrežu primalaca kartica.

VISA Business kartica Vojođanske banke je idealno rešenje za poslovne ljude za plaćanje troškova u zemlji i inostranstvu na svim isplatnim mestima obeleženim VISA oznakom, kao i za podizanje gotovine.

Kartica se izdaje na zahtev rezidenta-pravnog lica, a glasi na ime ovlašćenog korisnika. Odluku o tome ko će od zaposlenih dobiti karticu donosi ovlašćeni rukovodilac pravnog lica. Broj korisnika kartice u okviru jednog pravnog lica je neograničen.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 36 meseci.

Pozivamo Vas da se obratite najbližoj filijali Vojvođanske banke, gde ćete dobiti sve neophodne u detaljne informacije.