Login Login

Vojvođanska banka obavlja kastodi usluge odnosno dodatne investicione usluge, koje se odnose na čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata i sa tim povezanim novčanim sredstvima, kao i druge prateće usluge koje direktno ili indirektno proističu iz navedenih usluga.

Banka obavlja kastodi usluge kroz  svoj poseban organizacioni deo - Sektor kastodi usluge, koristeći i druge svoje sisteme i resurse, ukoliko je potrebno da bi se određena usluga mogla obaviti.


Banka obavlja sledeće dodatne usluge i usluge kastodi banke za svoje klijente:

A.      Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na računima;

B.      Administriranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno kliring i saldiranje transakcija sa plaćanjem (DvP, RvP), izvršavanje transakcija bez plaćanja (DF, RF) i drugi novčani transferi;

C.     Naplata prihoda koja proističu iz finansijskih instrumenata (dividende, glavnice, kamate, kuponi i ostali prihodi);

D.     Obaveštavanje o korporativnim događajima, ostvarivanje prava koja proističu iz finansijskih instrumenata i izvršavanje naloga za korporativne aktivnosti (za klijente na kastodi računima otvorenim u ime Banke, za njihov račun);

E.      Izveštavanje klijenata;

F.      Usluge "Kastodi banke" za lokalne institucije kolektivnog investiranja propisane Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljno penzijskim fondovima i penzijskim planovima, a na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti od 19.01.2007;

G.     Druge usluge povezane sa finansijskim instrumentima, koje su ugovorene između Klijenta i Banke, a nisu u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

Od usluga posebno izdvajamo:

TRANSAKCIJE U NETINGU. Automatsko korišćenje novčanih sredstava od realizovane, a nesaldiranih transakcija prodaja za nove kupovine. Omogućava investitorima izuzetno veću brzinu reagovanja na promene berzanskih cena, ne čekajući saldiranje transakcija.

CUSTODIAN E-OFFICE"-WEB USLUGA ZA BROKERSKA DRUŠTVA. Jedinstveni ON LINE uvid u stanje sredstava i raspoloživa sredstva zajedničkih klijenata. Značajno štedi vreme svim učesnicima kod provere pokrića naloga kupovine, veća efikasnost i brzina ispostavljanje naloga za brokere i investitore.

CUSTODY RATE-Usluga konverzije deviznih sredstava (EUR i USD) sa namenskih računa klijenata u cilju obezbeđivanja pokrića dinarskih transakcija na Beogradskoj berzi. "Custody rate" banka utvrđuje  kao zvanični Srednji kurs NBS na dan konverzije umanjen za 1,25%.

INOSTRANA FINANSIJSKA TRŽIŠTA-Koristeći usluge i mrežu globalnih i lokalnih pod-depozitara omogućavamo investitorima kastodi usluge na regionalnim i poznatim svetskim berzama: Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Euromarket, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Montenegro, FYR Macedonia, Netherlands, Norway, Portugal, Poland, Slovenia, Slovakia, South Africa, Spain, Sweeden, Switzerland, UK, US (NYSE, NASDAQ)

___________________________________________

SSI (Standing Settlement Instruction) za Belex:
Račun hartija od vrednosti: Banka, šifra 1 – Vojvođanska banka
Račun novca: Banka, šifra 1 – Vojvođanska banka
___________________________________________

Klijentska instrukcija u dinarskom platnom prometu za kupovinu akcija:
Račun: 355-9010001-48
Poziv na broj: br.internog računa (iz ugovora o namenskom računu)
Svrha: uplata za kupovinu akcija
Primalac: Vojvođanska banka

_________________________________________________________
Klijentska instrukcija za uplate u devizama:

Intermediate institution 56a:
EUR - COBADEFF                 USD –  BKTRUS33                                           DEUTDEFF                            AEIBUS33
                                                                                  
GBP – ETHNGB2L                 CHF -  CRESCHZZ 
                                                  UBSWCHZH

Account With Institution 57a:  VBUBRS22

Beneficary Customer 59:         Client's IBAN number (current account)
                                          Name and address
________________________________________________________

Vojvođanska banka a.d.
Kastodi usluge
Trg slobode 7
21000 Novi Sad (PAK 400471)
Republika Srbija

Telefoni: +381 (0)21 4886 718; 717; 716; 715; 710; 705                          
Fax: + 381 (0)21 6613 283
E-mail: kastodi@voban.rs ; custody@voban.rs

SWIFT/BIC: VBUBRS22

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak (izuzev praznika), 8:00 CET – 16:00 CET

 

LISTA NAKNADA ZA DODATNE USLUGE I USLUGE KASTODI BANKE SRB 28 07 2015.pdf
OPSTI USLOVI KASTODI USLUGA  primena od 09.01.2015.pdf

PRAVILA POSLOVANJA KASTODI BANKE.pdf