Login Login
  • CSR Indeks Srbija, 2016.

    CSR Indeks Srbija je jedina metodologija u Srbiji koja omogućava objekivno poređenje učinka i uticaja koje kompanije ostvaruju na društvo kroz svoje poslovanje. To je elektronska, automatska platforma koja se sastoji od preko 100 indikatora podeljenih u 5 kategorija:  korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina. Indikatori su operacionalizovani objektivnim pokazateljima o kojima kompanije izveštavaju u obliku da/ne odgovora. Kompanije za tačnost podataka iz indikatora garantuju prilaganjem dokaza.

    Vojvođanska banka je uspešno ispunila većinu indikatora i samim tim se plasirala na listu CSR Indeks Srbija. Time je potvrdila da se nalazi među liderima društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

  •